Lars Beckman (M): "Sluta framställa er som neutrala Public Service"

- 25/02/2014, 07:27 -
Lars Beckman, Moderaterna

Lars Beckman, Moderaterna

Lars Beckman, riksdagsledamot för Moderaterna, skriver om Public Service och den falska neutralitet de försöker ge sken av. Med anledning av detta efterfrågar han öppenhet och ärlighet för att inte vilseleda människor att tro att de konsumerar politiskt neutrala nyheter och nöjen.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det statliga mediebolaget Sveriges Radio och i viss mån SVT har varit i ordentligt blåsväder de senaste veckorna sedan man har meddelat att man avser att vara mer politiskt neutrala ett valår genom att ha hårdare regler för närvaro i de olika programmen. Arbetarbladets – opolitiska - chefredaktör Daniel Nordström har blivit stoppad av P4 Radio Gävleborg för att medverka i en nyhetspanel bland annat. Blåsvädret har dock främst kommit från vänsterorienterade kretsar och finns det någon kultursida som inte har rasat mot Sveriges Radio? Det verkar som ha kommit som en chock för #twittervänstern och övriga vänsterdebattörer att SR skulle kunna ha en ambition att vara politiskt neutrala i sina sändningar.

Vad säger det om hur delar av vänstern i Sverige ser på det normala tillståndet i sändningarna hos Sveriges Radio? Borde det inte ringa en allvarlig varningsklocka hos ledningen på det statliga mediaföretaget? Av olika undersökningar vet man att cirka 8 av 10 SR medarbetare röstar på ett rödgrönt alternativ i svensk politik och vi som lyssnar på sändningarna kan inte annat än välkomna SR:s ambition att vara mer neutrala ett valår. Frågan är dock varför man inte anser att det är lika viktigt varje dag?

Behöver då #twittervänstern vara oroliga över att det kommer att vara mer balans i sändningarna?

Fredag den 21 februari basunerade P3 Nyheter ut att Alliansen har försämrat studiemedlen kraftigt sedan 2006. Rubriken som ligger på webben säger: Så här mycket har Alliansen sänkt studenternas bidragsandel. En politiskt neutral rubrik på samma nyhet hade kunnat vara: Så mycket har alliansen förändrat studenternas bidragsandel. Hade man velat göra en objektiv nyhet efter det att Finansminister Anders Borg meddelat Alliansens förändringar förra veckan om att studenter får 1000 kronor mer per månad att röra sig med, så hade SR P3 nyheter kunnat visa, och satt rubriken: Så här mycket har Alliansen förbättrat för Sveriges studenter – genom att även räkna in hur mycket lånedelen har förändrats, och kanske det viktigaste, hur mycket fribeloppet har ökat sedan 06 så att studenter kan arbeta mera under sina studier och därmed få en väsentligt bättre ekonomi och livssituation jämfört med dåvarande S-regering. Men den nyheten hade inte gått hand i hand med @alliansfritt Sveriges och S-studenters kampanj men är det inte just då som Public Service ska visa sin styrka genom att stå över kampanjer och visa på fakta? En helt annan vinkel, i stället för att anamma S-studenters vinkel, hade kunnat vara att visa på den helt felaktiga kampanj som Socialdemokraterna gjorde. Ville man vara helt neutral hade man kunnat visa på förändringen av bidragsdelen men även ta med den förbättrade lånedelen och den kraftiga höjningen av fribeloppet.

Så för egen del tror jag att när det gäller i vart fall P3 Nyheter så kan nog  #twittervänstern vara lugn. Ambitionen om politiskt neutrala sändningar och nyheter kommer nog inte att slå igenom överallt.

Vi som värnar de statliga medieföretagens existens i ett nytt medielandskap, som förändras allt snabbare kan bara hoppas på att SR, SVT och UR gör sitt yttersta för att värna sitt oberoende och sin integritet – oavsett om det är valår eller inte, eller oavsett det faktum att 8 av 10 medarbetare på SVT/SR röstar på ett rödgrönt alternativ i svensk politik. Borde då Daniel Nordström på Arbetarbladet ha kunnat sitta i en nyhetspanel, även om han representerar en mycket röd tidning? Ja, just därför att han gör det, och man som lyssnare kan beakta det faktum, gör att jag tycker att han hade kunnat vara kvar. Det är betydligt värre när man framställer personer och nyheter som opolitiska, som P3 Nyheter gjorde om studiebidraget, som är förrädiska och undergräver förtroendet för SR/SVT.

Lars Beckman, riksdagsledamot (M) Gävleborg

Tror du att SVT och SR är partiska?