Klas Vestergren, Moderat Skolungdom
Klas Vestergren, Moderat Skolungdom

Moderat Skolungdom: "Tobés förslag om tv-spelande missar målet"

Klas Vestergren, riksordförande Moderat Skolungdom, argumenterar för varför Moderaternas och Tomas Tobés förslag om att minska tv- och dataspelandet bland unga, missar målet.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Debatten

I går presenterade Moderaterna och Tomas Tobé ett förslag för hur man ska höja resultaten i skolan. Förslaget gick i stora drag ut på att föräldrar ska ta mer ansvar för att minska barnens tv- och dataspelande. 

Inte helt oväntat möttes förslaget av en hel del kritik, och Nyheter24 har tidigare i dag publicerat en debattartikel av Alliansfritt Sverige och en av Piratpartiet

Tomas Tobés senaste utspel om attminska tv- och dataspelande bland unga pojkar missar på flera sätt det som ärgrundproblemet i svensk skola. Att framställa tv-spel som det stora problemetförminskar de verkliga problemen som finns och som elever upplever dagligen. Attungdomar spelar tv-spel behöver inte vara ett problem, problemet är att skolaninte uppfattas som lika intressant och spännande som tv-spelet.

Underhela min gymnasietid la jag många timmar i veckan på tv-spel något som gickalldeles utmärkt med att kombinera skolan. På den skola jag gick på la man storenergi på studieteknik och att lära eleverna att ta eget ansvar för på så visvara förberedd om man studerar vidare. Problemet är att man inte gör det på deallra flesta skolor.

Idagär kopplingen mellan gymnasieskolan, arbetsmarknaden och högre studier alldelesför dålig. Många av eleverna på de yrkesförberedande programmen jobbar aldrigmed det de har utbildat sig till.  Enstor andel av de elever som läser på de studieförberedande programmen studeraraldrig vidare. Varje år är det dessutom närmare 30 000 elever som hoppar avgymnasiet. Orsaken till detta kan knappast vara att jag och andra unga väljeratt spela Call of Duty när vi kommerhem från skolan.

Orsakentill de här problemen är flera men ett av grundproblemen är att den vägledningsom svenska elever är alldeles för dålig. När man väljer gymnasium är detbeslut som förhoppningsvis ska leda till att man ges möjligheten att påverkasin egen framtid. Men om man inte ges rätt och bra information om vad de olikautbildningarna leder till för arbeten och vad som förväntas av en är det svårtatt fatta rätt beslut. Att konkurrensutsätta SYV-verksamheten vore ett steg irätt riktning vilket skulle kunna leda till att personer och företag som är idaglig kontakt med arbetsmarknaden kan hjälpa eleverna. Samtidigt borde studieoch yrkesvägledning ges större utrymme.

Ettannat stort problem är skillnaden mellan gymnasieskolans upplägg och den högreutbildningen är alldeles för stor. Då är det inte heller konstigt att stegetmellan gymnasiet och högskola och universitet uppfattas som stort. Att läggastörre fokus på eget ansvar och i större utsträckning anpassa undervisningen pågymnasiet skulle minska det steget och samtidigt sända viktiga signaler om vadman faktiskt förväntar sig av eleverna.

Problemetmed att kunskapsnivåerna minskar handlar om att eleverna inte ärstudiemotiverade och inte tycker skolan är intressant. Därför är det tråkigtatt antalet valbara poäng i GY11 har minskat. Genom att låta eleverna välja merfritt vilka kurser man läser ökar motivationen och man ges möjlighet att läsavad man själv upplever som roligt och viktigt.

Svenskskola står inför stor utmaningar. Att utmåla tv-spel som det stora problemet ärbåde naivt och felaktigt då problemen i svensk skola är betydligt fundamentala.

Klas VestergrenRiksordförande Moderat Skolungdom 

/
/
/
Håller du med skribenten?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.