Onsdag 28 Jul
Stockholm

Debattör: "Det är dags att vi tar hotet från Ryssland på allvar"

Andreas Eriksson, liberal debattör, skriver att Ryssland inte bara är ett hot mot Ukraina, utan mot hela västvärlden.

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

“Peace on earth would mean the end of civilization as we know it.”

Det var en av många kommentarer som författaren Joseph Heller gjorde till sin bok Moment 22, berättelsen om en grupp soldater i slutet av andra världskriget. Det är ett citat som går att tolka på flera vis, men i min mening beskriver det människans bristfällighet och ovisshet, hennes envishet i att fortsätta kriga. Dagen då det är fred på jorden, då är civilisationen förmodligen död. Men allt krigande måste få ett slut. Det må låta naivt, men precis så enkelt är det.

Att Putin har fått godkännande av parlamentet att skicka trupper till Ukraina är oroväckande. Den ryska opinionen förväntar sig att Putin, i egenskap av överbefälhavare, ska agera militärt. Hotet mot ryssar boende i Ukraina är tydligen så pass stort att man väljer att göra det. Vad är det egentligen som hotar ryska medborgare? Det kan kan knappast ukrainarnas fullt rimliga och naturliga kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Hela den bild Ryssland försökte måla upp under OS i Sotji förra månaden faller nu som ett korthus. Putin framstår inte bara som oseriös, utan också som livsfarlig och hänsynslös.

Demonstranterna i Kiev kämpar för demokrati, fri- och rättigheter. De är inga politiska fiender som utgör ett hot mot några ryssar i Ukraina, snarare tvärtom. Ryssland visar därmed att de inte är några vänner av den västerländska liberala demokratin eller folkrätten. Det kan inte tolkas som något annat än ett försök att återskapa de forna sovjetiska satellitstaterna. Och vad som sägs om Rysslands kvarvarande grepp om Krimhalvön är skrämmande, ett tecken på att Ukraina aldrig lyckades bryta sig fritt från Sovjet. Obama, världssamfundet, EU och inte minst Sverige borde skärpa sin ton. Vi måste visa Ryssland vad som är rätt och fel, att man antingen är med oss eller emot oss. Putins ambivalens mellan demokrati och diktatur kan inte fortsätta, det gäller inte bara detta, men också när det kommer till mänskliga rättigheter i Ryssland.

Samtidigt är det också en tankeställare kring det ryska hotet i stort. Vi kan inte låta Ryssland göra som Ryssland vill. Det skapar enbart signaler om ytterligare spelrum i framtiden. Upprustningen på andra sidan Östersjön har på senare år varit utan motstycke. Det är en påminnelse om vår militära svaghet, och vad Sverige och de nordiska länderna måste göra mot det ryska hotet. En ordentlig upprustning och ett NATO-medlemskap är högst aktuellt för Sverige. Krig är hemskt och fred är förvisso eftersträvansvärt, men det betyder inte att nedrustning per automatik är den bästa lösningen, eller någon lösning alls.

Till sist är det bara att konstatera att ett fullskaligt krig vore ett nederlag för demokratin och alla dess förkämpar. I Moment 22 skildrar Joseph Heller krigets meningslöshet genom ett näst inpå tragikomiskt sätt, men i dag lyser komiken med sin frånvaro. Putin lever i det förgångna. Kalla kriget är över. Det är för Ryssland dags att sluta fred med det västvärlden och demokratin på allvar.

Andreas Eriksson, liberal debattör

Är du orolig över Rysslands agerande?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela