Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Centerpartist: "Vi måste våga prata om den borgerliga feminismen"

- 16/03/2014, 14:49
Alfred Askeljung, Centerpartiet

Alfred Askeljung, Centerpartiet

"Det är i grunden bra att debatten om feminism lyfts men jag tror att vi måste våga prata om en borgerlig feminism i ett bredare perspektiv - borgerligheten har bättre svar på jämställdhetsproblematiken än kollektivistiska kvoteringslösningar" skriver Alfred Askeljung, Centerpartiet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Debattenom jämställdhet, och i förlängningen den om feminismens roll i politiken ochsamhället, har fått sig ett välkommet uppsving de senaste månaderna.Välbehövliga skärpningar i sexualbrottslagstiftningen verkar komma tillsamtidigt som oturliga krav på skärpningar av både förbudet mot sexköp ochkvoteringar av föräldraförsäkringen har luftats.

Detär mycket bra att de här debatterna förs, jag tror att samhällsdebatten merbehöver beröra bristen på jämställdhet som finns i delar av vårt samhälle. Härhar borgerligheten en viktig utmaning i att svara upp mot vänsterförslag ochkollektivistiska idéer om kvotering och positiv särbehandling. Vi behöver prataom en jämställdhet bortom fler pappamånader.

2012anmäldes 16900 sexualbrott (BRÅ). Endast två procent av de misstänkta var kvinnoroch hela 94 procent av brottsoffren var kvinnor. Samtidigt uppskattas det attbara 23 procent av brotten anmäls och bara hälften av de anmälda brotten ledertill fällande domar. Unga män är överrepresenterade bland förövarna. Det sägersig självt att den här snedvridningen är absurd på många plan. Den senaste friande våldtäktsdomen från Ångermanlands tingsrätt verkarvid första anblick bara vara en i raden av domar som går stick i stäv med detallmänna rättsmedvetandet. Även om förbättringar i lagstiftningen kommer tillså är det tyvärr inte otroligt att problem kommer att kvarstå, speciellt deproblematiska normer som ligger bortom lagstiftningsverktyget.

Någotpolitiken kan göra är att se till att bemötandet av offren för sexuellt våldblir bättre. Sekundär viktimisering får inte förekomma inom rättsväsendet ochpolis. Även om det bedrivs ett aktivt arbete för detta så gör de mångavittnesmålen gällande att fler åtgärder måste till.

Obalanserkvarstår inom andra delar av samhället. Män har svårt att få rätt vidvårdnadstvister. Trots att sex av tio som antas till högskolan är kvinnor så ärandelen kvinnor som går vidare i en akademisk karriär förhållandevis lågt.Antagningarna till olika tekniska utbildningar med hög status är fortfarandemansdominerad. Inte minst min egen erfarenhet från KTH visar på detta.

Inomarbetslivet så är den offentliga sektorn fortfarande kvinnodominerad. Detta äri sig inget negativt men har tydlig påverkan på lönenivåer då offentligasektorn ytterst sällan är löneledande. Fler privata alternativ i välfärdenmåste tillåtas verka och fler politiska initiativ måste till för att ökalönespridningen hos exempelvis sjuksköterskor. Så kan lönearbetena för kvinnorbli bättre. Sänka inkomstskatter och höjda grundavdrag är även det åtgärder somskulle ge positiv effekt - det är inte för intet som jobbskatteavdragenexemplifieras med att den extra månadslön som en sjuksyster fått när årets skattär betald.

Detjag skriver om är skissartat och tomt på skarpa politiska förslag. Icke destomindre är jag övertygad om att borgerligheten måste prata mer omjämställdhetsproblematiken utan att kapitulera för vänsterns lösningar.Liberala, borgerliga och feministiska lösningar på jämställdhetsproblematikenkommer att utkristallisera sig om vi vågar diskutera på våra egna premisser.Det är en diskussion jag med glädje tar nu och framöver.

Alfred Askeljung, riksdagskandidat för Centerpartiet

Håller du med skribenten?