Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Svenskt Näringsliv: "Ojämställdheten är till viss del en myt"

Carina Lindfelt och Kjell Frykhammar, Svenskt Näringsliv

Carina Lindfelt och Kjell Frykhammar, Svenskt Näringsliv

Debatt | 17/03/2014 16:21

"Debatten fokuserar på enstaka positioner på styrelsenivå och tycks inte vilja kännas vid den rörelse underifrån som sker bland företagen - resultatet är en delvis missvisande bild", skriver Carina Lindfelt och Kjell Frykhammar från Svenskt Näringsliv.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I debatten om jämställdhet i företagen saknas ofta en beskrivning av det positiva som sker. Den dominerande beskrivningen av läget i landets företag är att det är männen som har de högsta positionerna i näringslivet. Det är riktigt när det gäller de flesta VD-posterna i börsbolagen. Men vad rapporteringen missar är att det finns en stadigt växande rörelse underifrån i företagen av alltfler kvinnor på ledande positioner.

Det är ett faktum att antalet kvinnor på chefsposter inom näringslivet ökar. Av de drygt 14 000 medarbetare som utsågs till chefer i Svenskt Näringslivs medlemsföretag mellan 2012 och 2013 var hela 40 procent kvinnor. Det är en tydlig trend som vi har sett under många år men som har svårt att få genomslag i mediebilden.

År 1998 var 17 procent av cheferna kvinnor och år 2013 var siffran 35 procent. Det är en fördubbling på 15 år. Samtidigt är andelen kvinnor inom näringslivet relativt oförändrad, 39 procent. Det innebär att kvinnorna i näringslivet går vidare i karriären och 34 procent, alltså drygt var tredje chef, är kvinna.

Vår statistik visar också att vid sidan av de traditionellt kvinnodominerade branscherna som handel, hotell & restaurang och service, ökar andelen kvinnliga chefer kraftigt i mansdominerade verksamheter. I transportnäringen är närmare var fjärde chef en kvinna, inom industrin är det 21 procent kvinnliga chefer och i byggvärlden 10 procent. Men då ska vi vara medvetna om att i byggbranschen är andelen kvinnor bara åtta procent. De som arbetar där har alltså ofta en chefsposition.

Den främsta orsaken till det ökande antalet kvinnor i chefsposition i näringslivet är företagens fokus på kompetens och mångfald. Bland många teknik- och industriföretag har det i många år varit en medveten strategi att skapa attraktiva arbetsplatser och utvecklade karriärmöjligheter för kvinnor. Jakten på kompetens lyfter jämställdheten och mångfalden bland våra medlemsföretag.

I rekryteringsarbetet är det viktigaste alltid att hitta den rätta kompetensen, oavsett om den bärs av en kvinna eller en man. 

Debatten fokuserar på enstaka positioner på styrelsenivå och tycks inte vilja kännas vid den rörelse underifrån som sker bland företagen. Man använder alltså ett klassiskt ovanifrån-perspektiv för att beskriva situationen. Resultatet är en delvis missvisande bild – som i sin tur präglar debatten. Det är olyckligt – inte minst för att det ger unga kvinnor en felaktig bild av deras möjligheter att rekryteras till ledande positioner.

Sanningen är att kvinnorna tar sig fram mot de ledande posterna inom våra medlemsföretag. Det är hög tid att fler ser den utvecklingen.

Carina Lindfelt
Avdelningschef, Svenskt Näringsliv
Kjell Frykhammar
Arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv

Går utvecklingen åt rätt håll, gällande jämställdhet?