Stockholm

Grön Ungdom: "Om 188 dagar väljer vi en ny, feministisk regering!"

Magda Rasmusson, Grön Ungdom
Magda Rasmusson, Grön Ungdom.

Magda Rasmusson, språkrör för Grön Ungdom, skriver att regeringen har misslyckats med jämställdhetsarbetet, och att det nu är dags för en ny, feministisk regering.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Grön Ungdoms förslag

1.  Lönerna måste bli jämställda.
2.  Skolan behöver bli normkritisk.
3.  Sexualbrotts- lagtiftningen måste moderniseras.
4.  Föräldraförsäkringen behöver kvoteras.
5.  Sexistisk reklam behöver förbjudas.

Den 8 mars är överoch nu är det dags för internationella mansdagen igen – som alla andra dagar.Men det är också i dag det verkliga jobbet börjar. Om exakt 188 dagar kan vivälja en feministisk regering!

I går uppmärksammade vi den globala ojämställdheten ochfirade de feministiska framgångarna. Men det är i dag, när det återigen är enmansdag, som det verkliga arbetet för lika löner, rätt till sin egen kropp ochfrihet från förtryckande strukturer i skolan börjar. Det vill vi gröna göra ien ny, feministisk regering.

Även om Sverige är ett av världens mest jämställda länderhar vi en lång bit kvar på vägen. Kvinnor tjänar fortfarande 14 procent mindreän vad män tjänar. Var tredje ung tjej lider av ätstörningar. Runt 100våldtäkter begås varje dag, 23 anmäls och en leder till fällande dom. Kvinnorsliter ut sig mer, tar större ansvar för barn och hem. Men inget av det här ärhugget i sten – vi gröna vet att vi kan välja ett annat samhälle. För det krävsden politiska vilja som saknats de senaste åren. 

Med alliansens politik har jämställdheten prioriterats bort.Moderaternas främsta politiska förslag, jobbskatteavdraget, har i stället ökatskillnaden mellan vad män och kvinnor tjänar – mätt i antal kronor. I och meddet femte jobbskatteavdraget får kvinnor i genomsnitt 63 900 kronor mindre iinkomst än män varje år. År 2006 var skillnaden 44 600 kronor. De storaskattesänkningarna har dessutom inneburit försämringar i välfärden, vilketytterligare lägger över ansvar för vård av anhöriga på kvinnor.

Även de andra allianspartierna lämnar mycket att önska. Centerpartietsaknar relevant jämställdhetspolitik, den tycks mest reduceras till möjlighetenatt ta ut vinster i välfärden. Folkpartiet anser att skolresultaten sjunker föratt eleverna saknar disciplin, medan var tredje ung tjej känner ångest och oro,en siffra som dessutom ökar. Kristdemokraterna har tagit bort Försäkringskassansuppdrag att jobba för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen – ochi stället infört vårdnadsbidraget, som gör att jämställdheten i hemmet och påjobbet förvärras.

Resultatet efter snart åtta år med en alliansregering ärhelt enkelt nedslående – på jämställdhetsområdet tycks Fredrik Reinfeldt rörasig framåt som än en snigel snarare än en stridshingst.

För oss gröna är det enkelt, vad Sverige behöver nu är enfeministisk regering. Snigelfart måste bli superspurt.

1. Lönerna måste bli jämställda, för det behöverMedlingsinstitutet få i uppdrag att prioritera det i verksamheten.
2. Skolan behöver bli normkritisk. Alla pedagoger,både i skola och förskola, behöver utbildas i normkritik.
3. Sexualbrottslagstiftningen måste moderniseras, såatt fler känner att det är någon idé att anmäla, och att kvinnor känner aktöver sin kropp.
4. Föräldraförsäkringen behöver kvoteras. Män tarfortfarande bara ut en fjärdedel av föräldraledigheten vilket skapar enojämställd arbetsmarknad.
5. Sexistisk reklam behöver förbjudas. Det ska intevara okej att använda sexism för att sälja.

Alliansen har inneburit åtta förlorade år förjämställdheten. I dag tar vi avstamp för att om 188 dagar kunna välja en ny,feministisk regering. Låt oss göra det!

Magda Rasmusson, språkrör Grön ungdom

Skulle en V-Mp-S-regering vara bättre på jämställdhet än nuvarande regering?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.