Robin Enander
Robin Enander

Juridikfronten: "Fel av IRM att uppmana till massanmälningar av Avpixlat"

"Det finns tyvärr en tendens hos många lekmän (och även hos vissa åklagare), att tro att väldigt många yttranden faller under begreppet hets mot folkgrupp" skriver Robin Enander från Juridikfronten.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Interasistmen.se uppmanar idag sina läsare att gå till närmaste polisstation och anmäla hets mot folkgrupp i en text på Avpixlat. Det rör sig om en text som hårt angriper islam. Juridikfronten har tagit del av de delar av texten som citeras på sajten.

I texten anges att det finns beröringspunkter mellan nazism och islam, och menar att de är "i grunden ett och samma". Textförfattaren förutspår att ökad invandring av muslimer leder till ändrade våldtäktsregler och till att muslimer frikänns när de misshandlat kristna. Det anges att en dotter (för muslimer) är en ekonomisk tillgång, då hon kan giftas bort, men bara om hon är oskuld, och således utsätts barnen för könsstympning. Muslimen påstås ha rätt att behandla västerländska kvinnor "utan ägare" som "fritt vilt"; "hon är ju bara ditt byte". Att kvinnan tillhör mannen och kan utnyttjas av denne påstås stå i Koranen.

I texten förordas att den muslim som bor i Sverige måste rätta sig efter svensk lag, eller bli utvisad, oavsett om personen tycker att Sharialagar är bättre eller inte. "Gör ett avtal med invandraren: du får följande … och i gengäld måste du observera följande … och om du inte uppfyller din del av avtalet – ut", anges det.

Interasistmen.se anger att "detta var bland de vidrigaste och mest rasistiska texter vi någonsin läst", och att texten "ÄR hets mot folkgrupp och någon borde dömas för det!".

Juridikfronten, som har tagit del av betydligt mer hatiska texter än denna, anser inte att det är så enkelt. Det finns tyvärr en tendens hos många lekmän (och även hos vissa åklagare), att tro att väldigt många yttranden faller under begreppet hets mot folkgrupp. All kritik mot folkgrupper och religiösa eller sexuella minoriteter i landet, är dock sannerligen inte straffbar enligt Högsta domstolens praxis. För att ett uttalande ska vara straffbart måste det stå fullt klart att det överskrider gränsen för en "saklig och vederhäftig diskussion". Detta gäller även om åsikterna som uttrycks av en bred allmänhet anses vara provocerande, felaktiga, missvisande eller rent stötande. Yttrandefriheten är särskilt stor i den politiska och religiösa debatten. Uttalanden som bäst bemöts i en fri debatt ska inte vara förbjudna. Religiösa grupper och andra grupper som omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp, står alltså inte bortom kritik; trosfridslagen är avskaffad sedan decennier.

Att jämföra nazism med islam kan förstås te sig missaktande mot muslimer, särskilt som författaren av texten närmast jämställer de båda grupperna. Texten är vidare mycket generaliserande och pådyvlar muslimer i allmänhet vissa, enligt många klandervärda, tankesätt. Texten utgör emellertid ingen glasklar hatpropaganda, och uppmanar inte till förföljelse eller våld mot muslimer, utan egentligen endast till laglydnad. Textförfattaren synes mest vilja diskutera förenligheten mellan västerländska/kristna värderingar och islam, och redovisa sina (på förhand givna) slutsatser för likasinnade läsare på en notoriskt islamfientlig sajt. Dessutom kan man anse att textförfattaren velat diskutera innehållet i religiösa urkunder.

Även om Interasistmen.se anger att sajten "självklart inte [kommer att] göra en djupare analys om hur inlägget är fel, det vore ungefär lika dumt som att bjuda in Breivik för att debattera om det han gjorde var rätt eller fel", måste de påståenden som framförts i den aktuella texten faktiskt kunna bemötas i den fria debatten. Experter på islam och muslimer i allmänhet måste utan tvivel kunna nyansera och problematisera det som påstås om muslimer i texten.

Att jämföra olika politiska och religiösa ideologier med varandra kan förstås te sig både problematiskt och stötande för många, men var skall i så fall gränsen gå? Bör man exempelvis få jämföra den katolska transsubstantiationsläran med primitiv kannibalism eller metzitzah b'peh med pedofili?

Juridikfronten lutar därmed åt att den aktuella texten inte är straffbar enligt gällande rätt. I vilket fall som helst finns det inte någon utpekad författare som kan anmälas för något brott, och det torde vara uppenbart att saken inte kan utredas utan orimliga åtgärder. Mats Dagerlind och Kent Ekeroth har knappast skrivit (den föga välskrivna) texten. Vidare kommer polisen inte ha större möjligheter att utreda brottet för att fler anmälningar inkommer. Inte heller blir statistiken rättvisande om många anmäler samma påstådda brott. Juridikfronten anser därför att människor inte bör ödsla polisers och åklagares tid genom massanmälningar. Om Interasistmen.se anser att inlägget är straffbart, står det sajtinnehavarna fritt att anmäla inlägget, och få det bedömt av en åklagare. Att göra anmälningar om hets mot folkgrupp eller andra ordningsbrott til något slags "mass-sport" är dock varken tillrådligt eller tillbörligt. En åklagare bör agera för att hon efter en samvetsgrann juridisk bedömning kommit till vissa slutsatser, inte för att en om lagen okunnig pöbel piskar henne till lydnad. 

Juridikfrontens verkställande utskott genom 
Robin Enander, kassör
www.juridikfronten.se 

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
IRM
/
/
/
/
Är det fel att uppmana människor att polisanmäla saker?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.