Lördag 25 Sep
Stockholm

Öppna Moderater: "Det finns fortfarande mycket att göra"

Jesper Vestlund, distriktsordförande Öppna Moderater Väst
Jesper Vestlund, distriktsordförande Öppna Moderater Väst. Foto: Privat

"I lagen om hets mot folkgrupp bör könsidentitet och könsuttryck inkluderas så att T-personer säkerställs skydd av lagen", skriver Jesper Vestlund, distriktsordförande för Öppna Moderater Väst.

Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Göteborg har kommit en bit på vägen att bli en inkluderandestad för alla. I dag finns West Pride, HBTQ-råd, partipolitiskt obundnaorganisationer och partipolitiskt bundna organisationer från vänster till högersom för upp minoritetens frågor på dagordningen. En bred majoritet i Göteborgkommuns demokratiska församlingar förstår och stödjer HBT-minoriteten i vårsträvan att likabehandlas som de individer vi är. Det finns fortfarandediskriminering och otrygghet i Göteborg men ur ett långt perspektiv går stadenåt rätt håll. Det hatiska våldet som sker mot HBT-personer sker oprovocerat ochoregelbundet ofta på nätterna. Detta våld kan endast stävjas med fler poliserute på gatorna vid riskfyllda tidpunkter och platser. 

På landsbygden ser arbetet med HBT-frågor sämre ut. Det ärfaktum att HBT-personer tvingas emigrera från den svenska landsbygden tillstörre städer. Att leva som öppen HBT-person på landsbygden är fortfarandesvårt vilket hatbrotten i Kinna mot ett homosexuellt gift par är ett tragiskt bevispå. Att förstöra en annans persons egendom och misshandla en annan människa pågrund av dess sexuella läggning är sjukt. Sjukdomen kallas homofobi och kanendast botas med kunskap och upplysning. Skolorna bör jobba intensivare med attminska homofobin och transfobin bland eleverna. För att detta skall ske krävsatt lärarna får ökad kompetens till exempel genom RFSL:s HBT-certifieringskurs.Hur som helst var det väldigt vackert när så många invånare i Kinna deltog i ettlokalt pride för att stödja det homosexuella paret. Det är viktigt att inse attden tysta majoriteten stödjer principen om att all ömsesidig kärlek är vackert.Där har Sverige till skillnad från många andra länder kommit väldigt långt. 

En grupp som ofta glöms bort när hatet och våldet diskuterasär T-personerna. T-personer är en särskilt utsatt grupp som fortfarande inteinkluderas i hetslagstiftningen. I lagen om hets mot folkgrupp börkönsidentitet och könsuttryck inkluderas så att T-personer säkerställs skydd avlagen. Dagens situation är rättsosäker då T-personen kan vara inkluderad genom till exempel sexuell läggning men i praktiskt tillämpning av lagen är inteT-personer skyddade. Jag skall använda alla mina kontakter och kanaler för attse till att T-personer inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp. I den utopiskaliberala världen hade hetslagstiftning inte behövts men dit har vi långt kvar.

För att minska HBT-fientligheten i samhället och minskavåldet behövs tre mål just nu. Ökad upplysning och kunskap i samhället och iskolan i synnerhet, mer poliser på gator och torg vid riskfyllda tider,inkluderandet av T-personer i lagen om hets mot folkgrupp. Låt oss tillsammansjobba mot dessa mål.

Jesper Vestlund
Distriktsordförande Öppna Moderater Väst

Håller du med skribenten?
Tack för din röst!
Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela