Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Stefan Attefall, måste vi vänta tills det brinner vid husknuten?"

- 24/03/2014, 09:52
Stefan Attefall

Stefan Attefall

Claudio Bresciani / TT

"En grundläggande statlig hemförsäkringslösning skulle skapa trygghet för både individen och för samhället", skriver Marcus Arvesjö.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Stefan Attefall, i dag har drygt 300 000 individer i Sverige ingen hemförsäkring! 300 000 individer som när som helst kan stå på gatan med miljontals kronor i skadeståndsanspråk på sig och är samhället till last i form av kostnader som tillfälligt boende. 300 000 individer, nästan lika många som bor i Sveriges tredje största kommun, som har en orimlig risk att vara oförsäkrad för det grundläggandet i vardagen – bostaden

Med en obligatorisk hemförsäkringslösning kan vi tillsammans förebygga så att individer inte behöver ha en raserad ekonomi och ha skadeståndsanspråk på sig, den dag det skulle börja brinna i husknutarna.

I dag finns drygt 300 000 individer mellan 16-84 år i Sverige som inte har någon hemförsäkring och därmed är oförsäkrade när det gäller skaderisker som exempelvis brand, ersättning för egendom och vattenskador i bostaden och andra skador som kan uppstå som är plötsligt och oförutsedda. En hemförsäkring kan även ge hjälp i samband med rättstvister och vid resa. 

En grundläggande, obligatorisk hemförsäkring skulle enkom omfatta direkta skadehändelser som är kopplade till bostaden och ej liv eller lösöre.

En lösning för en grundläggande, obligatorisk hemförsäkring skulle förslagsvis ligga inom ramen av samhällets regi som administrerar premieinbetalningar- och utbetalningar för dem som inte har en existerande hemförsäkring hos ett traditionellt hemförsäkringsbolag. Likvärdiga lösningar finns och fungerar på andra områden, som för premiepensionen och trafikförsäkringen, och skulle därmed kunna tillämpas på ett praktiskt och reellt sätt även inom hemförsäkringsområdet. 

En grundläggande statlig hemförsäkringslösning skulle skapa trygghet för både individen och för samhället! För samhället, och inte minst för hyresvärdar inom både allmännyttan och privata sfären, skulle det bli en garanti att kunna få ersättning i samband med skadehändelser som berör bostadens egendom. För individen skulle det vara en trygghet genom att inte behöva ha en ekonomisk skaderisk och som (av olika anledningar) inte är medveten om att en hemförsäkring är något som är viktigt att ha och att det är individen som är ansvarig för att en sådan (bör) finnas. 

Det finns beräkningar som visar på att det går att ha en grundläggande, offentlig hemförsäkring där bolaget finansierar sina egna kostnader, samtidigt som nya arbetstillfällen skapas. Genom nya arbetstillfällen bidrar fler till att få in skatter för att kunna finansiera offentlig verksamhet, samtidigt som arbetslöshetsstatistiken kan förbättras i en sund anda. Premien för försäkringstagare inom det statliga försäkringsbolaget skulle vara högre, men den ekonomiska skaderisken skulle dock begränsas kraftigt. 

Det kan finnas olika orsaker till varför man inte har en hemförsäkring; man kan vara ej medveten om detta, man känner att man inte har de ekonomiska förutsättningarna eller man har aktivt valt att inte ha en hemförsäkring. Med en obligatorisk, grundläggande hemförsäkring kan vi öka medvetenheten om hemförsäkringens betydelse, trygghet för både samhället och individen och en kostnadseffektivisering som är till gagn för både samhället och individen. Stefan Attefall, måste vi vänta till det brinner vid husknutarna eller vill du förbygga för att få till stånd en trygghet i boendet för alla? 

Marcus Arvesjö,
utbildad försäkringsrådgivare och oberoende vänster

Vore en obligatorisk hemförsäkring bra?