Stockholm

Vinge (SDU): "SDU står för trygghet"

Henrik Vinge, SDU
Henrik Vinge, SDU. Foto: Eric Myrin

REPLIK "Alla är trygga när SDU kommer till deras skola - Om vissa elever känner annorlunda beror detta sannolikt på olika typer av vanföreställningar som sprids bland annat av artikelförfattarna", skriver Henrik Vinge från SDU:s förbundsstyrelse.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Debatten

Den här texten är en replik på en debattartikel skriven av en grupp elever från Globala Gymnasiet. Den artikeln går att läsa här.

Demokratin har en styrka framför andra styrelseskick.Demokratin låter idéer och tankar flöda fritt. Demokratin tillåter var och en attpeka på de problem man ser och hindrar ingen från att föreslå lösningar. Genomdetta blir demokratin levande. Genom att diskussionen är fri hittar den sannademokratin fram till de lösningar som behövs och blundar inte för de problemsom människor upplever. Genom att alla tillåts delta riskerar man inte attviktiga poänger förblir osagda eller insiktsfulla röster tystas.

I motsats till detta står det totalitära. Idén om att manbesitter högre kunskap så till den grad att det berättigar till att tysta desom inte förstått. En uppfattning: Att sanningen är blottad och ingen vidarediskussion är nödvändig. I de totalitära tankebanorna prövar inte politiskamotståndare sina argument mot varandra. De egna argumenten kan nämligen intevara fel och slutsatserna är givna redan i premisserna. I det totalitära ärpolitiska motståndare inte önskvärda. De är inget annat än hinder på vägen motsanningen.

Vi bör värna den svenska demokratin. Vi bör varauppmärksamma på, och motarbeta det totalitära. Vi kan inte acceptera att enliten, högljudd minoritet själv tar sig rätten att bestämma över resten. Om viskulle göra det förlorar demokratin sin kanske viktigaste dimension: Den sommöjliggör att alla alternativ diskuteras innan man går till beslut – Det somgör demokratin överlägsen alla totalitära läror.

Alla är trygga när SDU kommer till deras skola. Om vissaelever känner annorlunda beror detta sannolikt på olika typer avvanföreställningar som sprids bland annat av artikelförfattarna. Det är derasrätt att skriva påhittade saker. Men om konsekvensen blir att människor kännersig otrygga kanske de bör fundera över vad de egentligen håller på med.Artikelförfattarna tror själva att de gör en god gärning genom att kalla ossrasister och blockera skolan. I själva verket polariserar de debatten och ser samtidigttill att de oroliga skolkamraterna förblir oroliga. Hade SDU istället kunnatgenomföra sitt skolbesök hade alla elever upptäckt att vårt förbund företrädsav städade, omtänksamma och ansvarstagande ungdomar. Att SDU står för trygghet.

I maj är det val till Europaparlamentet. I september skasvenska folket avgöra vilka som ska leda landet i de närmaste fyra åren. Föratt göra ett upplyst val krävs att man tagit del av vad de olika partierna haratt säga. Låt inte de totalitära strömningarna göra det demokratiska samtaletfattigt och ensidigt. Våga istället utmana era vanföreställningar och fördomar.Våga testa om vi är så hemska som ni säger. Våga byt ut nidramsorna mot vettigaargument. Våga låt oss komma och bemöta era påståenden. Det tjänar vi alla på.

Henrik Vinge
Förbundsstyrelsen Sverigedemokratisk Ungdom

Är det odemokratiskt av elever att stänga ute SDU?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.