Söndag 2 Okt
Stockholm

CUF: "SSU vägrar erkänna att ökade kostnader inte ger fler jobb"

Hanna Wagenius, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbunds
Hanna Wagenius, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbunds. Foto:

"Det är ingen naturlag att Sverige ska ha högre ungdomsarbetslöshet än alla våra nordiska grannar med liknande förhållanden ska ha bättre statistik än vi har - Men med tanke på att det är så det ser ut idag, är det kanske dags att titta på varför det i Sverige är framförallt ungdomar som är arbetslösa", skriver CUF:s ordförande Hanna Wagenius.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

SSU gör i sin debattartikel från i lördags alla möjligapåhopp på regeringens och Centerpartiets politik för att minskaungdomsarbetslösheten. Huvudfokus låg däremot på att underminera Visitaskampanj om dubbelstöten. Hela 10 miljoner har plöjts ner i en valkampanj föratt uppmärksamma hur unga kommer att påverkas av Socialdemokraternas aviseradeskattehöjningar. En hel tredjedel av LO:s budget för valåret. Men det är klartatt SSU föredrar att det bara är fackförbunden som deltar i valarbetet och attarbetsgivarorganisationerna håller sig borta.

I övrigt tycker SSU att kostnaderna för att sänkaarbetsgivaravgiften för unga och sänkningen av restaurangmomsen i stället bordeanvändas för att anställa ”i skolan eller välfärden”. Problemet med denkalkylen är att dessa kostnader inte tas ur samma kassa. Skatterna somAlliansen har sänkt kommer ur statsbudgeten, medan kostnaden för att anställa iskolan och inom välfärdssektorn ligger på kommun eller landsting. Regeringensskattesänkningar påverkar alltså inte budgeten för att anställa lärare överhuvud taget.

Vad säger då till exempel IFAU om den sänktaarbetsgivaravgiften? Jo, att det ha skapat mellan 6 000 och 10 000 jobb. Sänktskatt leder självklart till minskade skatteintäkter, det är poängen, men trotsatt Alliansen och Centerparitet har sänkt flera skatter har ändåskatteintäkterna i Sverige ökat. Därför är det inte så enkelt som att ta antalnya jobb och dela med kostnaden för reformen för att ta reda på vad kostnadenper skapat jobb är.

Vad som är mer intressant är vad IFAU har att säga om SSU:s90-dagarsgaranti. Anders Forslund, biträdande chef och professor vid IFAU,säger i en intervju i Placera att: ”Det finns en betydande risk för att man, omman sätter in andra typer av insatser så tidigt som efter tre månader, snarareriskerar att fördröja övergången till jobb för en del som skulle fått jobb omde hade sökt istället.” Det är alltså en reform som till kan skada ungdomarsväg ut i arbete.

Gällande sänkningen av restaurangmomsen så verkar SSU tyckaatt 4 000 jobb inte är något värt. Men det är också en reform som bevarat jobbdå antalet konkurser i hotell- och restaurangbranschen minskat med tio procentmellan 2012 och 2013 enligt kreditupplysningsföretaget UC. Dessutom var dettidigare systemet, med olika momssatser beroende på om maten åts på plats(tjänstemoms på 25 procent) eller togs med och åts någon annanstans(beskattades som mat med 12 procent) bisarr och oerhört krånglig för företagare.

Med detta sagt finns det mycket kvar för både Centerpartietoch Alliansen att göra för att minska ungdomsarbetslösheten. Det är ingennaturlag att Sverige ska ha högre ungdomsarbetslöshet än alla våra nordiskagrannar med liknande förhållanden ska ha bättre statistik än vi har. Men medtanke på att det är så det ser ut idag, är det kanske dags att titta på varför deti Sverige är framförallt ungdomar som är arbetslösa. Speciellt som Sverigejämfört med andra EU länder har relativt låg arbetslöshet.

Det är dags att regeringen uppbringar mod nog att reformeraLAS. Lagen är skapad för att omfördela arbetslösheten till förmån för de somjobbat länge, och det får effekten att vi har en ungdomsarbetslöshet som baraen gång under de senaste 10 åren har legat under 20 procent. Och det oavsett omvi varit inne i en hög- eller lågkonjunktur.

Hanna Wagenius,
Ordförande, Centerpartiets ungdomsförbunds

Bör vi lätta på reglerna i Lagen om anställningsskydd?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.