Lördag 20 Aug
Stockholm

Mikael von Knorring (V): "Det är dags att skrota automatspelslagen"

Mikael von Knorring, riksdagskandidat för Vänsterpartiet
Mikael von Knorring, riksdagskandidat för Vänsterpartiet. Foto: Privat

"Lotteriinspektionen vill ha kvar lagen för att de inser att datorer kan och kommer att användas till t ex nätpoker. Det håller inte som skäl", skriver Mikael von Knorring, från Vänsterpartiet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Mikael von Knorring är riksdagskandidat för Vänsterpartiet, driver bloggen Vänsterteknik, spelar spel sedan 30 år tillbaka och har förhoppningar på att 3-åringen snart ska uppskatta fler spel än Looping Louie. 

I början av 1980-talet tyckte gamla människor att det verkade läskigt attunga människor samlades kring flipperspel och Pacman. Därför stiftade de enlag, automatspelslagen, som gick ut på att det där varen kulturform som måste regleras för att inte ungdomen skulle förledas.Automatspelslagen är en helt annan lag än lotterilagen, som reglerar pokerautomater och andra spelom pengar.

Trettio år senare visar det sig att lagen, som den är skriven, gerLotteriinspektionen befogenhet att reglera och kräva in höga avgifter av despelhak där folk idag spelar datorspel. För vem som helst som vet vad de här ställenaär, är det uppenbart att hela tanken är befängd. Den relevanta politiska fråganär varför de inte får kommunalt stöd.

Lotteriinspektionen har själva konstaterat att lagen har en del absurdainslag. Till exempel ger den dem en märklig censurbefogenhet över spelens innehållpå spelhaken – en kvarleva från de år då föräldrar fick lära sig att förfasasig över innehållet på de nya VHS-kassetterna.

Hela ingången i lagen är att det verkar lite illavarslande att kidsen ägnarsig åt att just spela spel. Det där har vi nog vuxit ifrån vid det här laget:de tonåringar som hängde vid de där flipperspelen för 30 år sedan är ju dagens föräldrageneration.Ska samhället ställa särskilda krav på de miljöer där ungdomar vistas, är detlogiska att använda sociallagstiftningen, där det redan finns en del sådanamöjligheter. Då knyter vi det inte till spel utan till unga människor: dehänger trots allt på McDonalds också.

Lotteriinspektionen vill ha kvar lagen för att de inser att datorer kan ochkommer att användas till t ex nätpoker. Därför vill de också att allaLan-tillställningar ska ha anmälningsplikt. Det håller inte som skäl. Lagengäller ju bara spel: i den mån pokerspelskonspiratören vill hitta på entäckmantel är det bara att uppge nåt annat skäl än en TF2-turnering. DetLotteriinspektionen egentligen skulle behöva för det syftet är enanmälningsplikt för alla datorsammankomster. Det vore, milt sagt, litetramsigt.

Det är dags att skrota automatspelslagen. Dels för att den är gammal ochfeltänkt, men framförallt för en sådan uppgörelse skulle kunna vara förstasteget mot att ta fram en kulturpolitik för spel. Det behövs fler mötesplatserdär folk kan spela tillsammans, fler möjligheter att lära sig spelhantverken, flerspelprojekt som kan hitta ekonomiskt utrymme att pröva nya riktningar.

Mikael von Knorring, riksdagskandidatför Vänsterpartiet

Håller du med skribenten?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.