Torsdag 26 Maj
Stockholm

Piratpartiet: "Mp:s registrering av bloggar hotar yttrandefriheten"

Piratpartiet
Piratpartiet. Foto: Bertil Ericson / TT

"Att registrera mängder av oskyldiga bloggare till ingen nytta skulle vara extremt dyrt och samhällsskadligt och dessutom misslyckas med att stoppa näthatet", skriver fyra företrädare för Piratpartiet.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Miljöpartiet presenterade tidigare i dag ett förslag om att kriminalisera anonymtbloggande, för att "stoppa näthatet". Förslaget hotar inte endastgrundläggande demokratiska principer som källskyddet, rätten tillprivatliv och yttrandefriheten. Det är dessutom dyrt och ineffektivt.Piratpartiet vill i stället se lösningar på näthatet som är båderättssäkra och effektiva.

För det första innebär förbud mot anonyma bloggar en inskränkning irätten att fritt sprida information utan övervakning. Övervakning ochregistrering är tvångsmedel som endast ska användas mot misstänktabrottslingar - inte mot människor som använder sin yttrandefrihet tillatt skriva på Internet.

I praktiken innebär detta även ett hot mot yttrandefriheten. Av olikaanledningar bloggar många människor idag anonymt. De skulle sluta bloggaom de tvingades uppge namn. Till exempel kan det handla om HBTQ-ungdomarsom ännu inte kommit ut ur garderoben, papperslösa flyktingar som villdela med sig av sina erfarenheter, eller sjuksköterskor som vill berättaom missförhållanden i vården utan risk för repressalier. Det ärförfärande att Miljöpartiet vill bemöta dessa grupper med misstänksamhetsnarare än omtänksamhet.

Förslaget hotar också budbärarimmuniteten, en princip som innebär attden som förmedlar andras kommunikation inte har ansvaret för innehålleti kommunikationen. Med Miljöpartiets förslag skulle bloggägare ochadministratörer för Facebook-sidor bli juridiskt ansvariga för allt somandra människor publicerar i deras kommentarsfält. Detta är ett likaabsurt förslag som om brevbäraren skulle bli ansvarig för allt människorskickar i brev.

Att registrera mängder av oskyldiga bloggare till ingen nytta skullevara extremt dyrt och samhällsskadligt och dessutom misslyckas med attstoppa näthatet. Det kriminella näthatet är ett demokratiproblem sompolitiker och polis måste ta på allvar. Svårigheten i att hanteranäthatet ligger främst i att Polisen inte väljer att prioritera brotten.Ett mycket konkret förslag är att de fyra specialiståklagare och 15poliser som idag arbetar heltid med att jaga fildelare, i stället skaarbeta heltid med att utreda anmälningar om näthat.

Miljöpartiet har nu efter kritikstormen från bland andra oss piraterdelvis backat från sitt förslag. De är varmt välkomna att i ställetpiratkopiera våra förslag, om de menar allvar med sin vilja att hindranäthatet. Piratpartiets åtgärder skulle bidra till att minska näthatet -utan att inskränka några mänskliga rättigheter eller demokratiskaprinciper.

Christian Engström
EU-parlamentariker för Piratpartiet

Torbjörn Wester
Rättspolitisk talesperson för Piratpartiet

Gustav Nipe
förbundsordförande Ung Pirat

Leo Rudberg
kandidat till Stockholms kommunfullmäktige för Piratpartiet

Håller du med skribenterna?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela