Stockholm

"Framåt, halt eller helt om med S, V, MP?"

Johan Forssell, Moderaterna
Johan Forssell, Moderaterna. Foto: Riksdagen

"Blir det framåt, halt eller helt om ifall S, V och MP skulle få bilda regering efter höstens val?", Johan Forssell, riksdagsledamot för Moderaterna.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Rysslands oacceptabla inmarsch i Ukraina visar återigen att Putin struntar i omvärldens uppfattningar. Det är nu viktigt att Sverige stärker sin egen försvarsförmåga för att kunna möta en mer osäker omvärld.

Sveriges försvar har genomgått stora förändringar de senaste åren. Det förrådsställda försvar som Alliansen fick ansvar för efter valet 2006, har gradvis förändrats och moderniserats. Plikten har ersatts av frivillig rekrytering och ny materiel har tillförts för att öka försvarsförmågan. Viktiga utmaningar återstår men för den nya insatsorganisationen ska tillgängligheten inte längre mätas i åratal utan i dagar och veckor.

Samtidigt har de senaste veckornas oroligheter i Ukraina aktualiserat frågan om hur försvaret ska utvecklas framöver. Nästa år ska ett nytt inriktningsbeslut fattas av riksdagen. Ett allt mer auktoritärt och repressivt Ryssland, som inte heller drar sig för att använda militära medel mot sina grannstater, har gjort utvecklingen i Europa mer osäker än tidigare. Vi moderater anser att Sverige måste stärka sin försvarsförmåga och har därför föreslagit satsningar på nytt luftvärn, en extra ubåt samt tio ytterligare flygplan av nästa generation Jas Gripen. För detta är vi beredda att avsätta nödvändiga ekonomiska medel.

Försvars- och säkerhetspolitiken har historiskt utgjort exempel på områden där det ofta, men inte alltid, varit möjligt att nå samsyn mellan blockgränserna. För detta syfte finns sedan länge en parlamentarisk försvarsberedning. Naturligtvis vore det mycket positivt med en bred uppslutning kring reformer för att fortsätta stärka försvarsförmågan. Här har samtliga partier ett stort ansvar.

Ändå är det inte försvarsberedningen som ställer upp i höstens val, utan partier och regeringsalternativ. Stefan Löfven har tydliggjort att Socialdemokraterna inte söker mandat för att bilda en minoritetsregering. I stället vill han se en koalitionsregering. I praktiken innebär det att statsrådsposter ska besättas av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Två partier vars bärande idé i försvarspolitiken är att genomföra besparingar på 7,2 respektive 3,4 miljarder kronor kommande år.

Oavsett politisk färg ska varje regering klara av att presentera en samlad budgetproposition för riksdagen. Inte olika propositioner på vart och ett av statens samtliga 27 utgiftsområden. För en regering finns helt enkelt inga friår eller möjlighet att arbeta deltid. Antingen klarar man av att ta ansvar för en ekonomisk helhet eller så gör man det inte.

Regeringen har två år i rad presenterat ökade resurser till försvaret. I höstens val kommer Alliansen möta väljarna med ett gemensamt och finansierat valmanifest. Moderaterna ser framför sig ytterligare ekonomiska tillskott till försvaret för att möta en mer osäker utveckling i Europa.

På andra sidan finns ett regeringsalternativ som vägrar presentera några som helst svar på vilken politik de vill föra tillsammans. Det vi däremot känner till är att två av tre partier kraftigt vill skära i försvarets anslag. Blir det framåt, halt eller helt om ifall S, V och MP skulle få bilda regering efter höstens val?

Johan Forssell
Riksdagsledamot (M) i försvarsutskottet

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.