Mats Pilhem (V)
Mats Pilhem (V) - Foto: Peter Faltpihl

Pilhem (V): "Därför inför vi 6 timmars arbetsdag i Göteborgs kommun"

"Vi tror att arbetsförkortning kommer bidra till möjlighet för vår personal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv", skriver Mats Pilhem från Vänsterpartiet i Göteborg.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Den rödgröna majoriteten i Göteborg kommer att testa sex timmarsarbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön i någon del av kommunensverksamhet. Projektet är tänkt att löpa under maximalt ett år medföljeforskning som ska belysa hur den psykiska och fysiska hälsan hos deanställda påverkas av arbetstidsförkortningen. Man kommer också att studeravilka samhällsekonomiska vinster som kan göras av andra offentliga aktörer somexempelvis Försäkringskassan och sjukvården till följd av projektet. Vi finansierar projektet med centrala medelvilket gör att den utvalda verksamheten inte kommer att drabbas av ökadekostnader. Vi vill också undersöka om projektet bidrar till att skapa flerarbetstillfällen.

Vi har valt att rikta arbetet mot äldreomsorgen som är en traditionelltkvinnodominerad sektor med relativt hög sjukfrånvaro. Redan idag finnssextimmarsdagen inom de manligt dominerade delarna av den privataservicesektorn. På Toyota i Göteborg har man sedan 2002 infört sextimmarsdagenmed effekten att personalen är friskare vilket medför färre frånvarodagar ochfler människor i arbete. Vi hoppas kunna se dessa effekter även inomäldreomsorgen.

Att arbeta med människor är stimulerande på många sätt men det kräverockså mycket av personalen så väl psykiskt och fysiskt.  Idag ser vi att många anställda inomäldreområden har en mycket hög arbetsbelastning med allt för lite möjlighettill återhämtning, med hög sjukfrånvaro som resultat. Vi vill inte att personalenska känna sig trötta och utslitna när arbetsdagen är slut.

Staden har stora utmaningar framför sig när det gäller rekrytering.Inom flera grupper råder det i framtiden stor brist. Vi måste arbeta för attgöra dessa bristyrken med attraktiva.  Ensextimmarsdag skulle radikalt förbättra vår konkurrenskraft som arbetsgivare.

Vi tror att arbetsförkortning kommer bidra till möjlighet för vårpersonal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sittprivatliv. Det kan i sin tur medföra att bättre hälsa hos våra anställda. Vitror att med en friskare personal ger brukarna en ökad kvalitet i verksamheten.Reformen skulle därmed skapa fler hela människor inom den kommunalaverksamheten . Det skulle medföra gladare äldre, mer nöjd och frisk personaloch även nöjda skattebetalare som får mer valuta för pengarna.

De borgerliga partierna som nu som gett sig in i debatten var även emot40 timmarsveckan när den infördes 1970, så inget har förändrats. Nu, drygt 40år senare, är det läge att ifrågasätta 8-timmarsdagen som heltidsmått. Den äringen naturlag utan en effekt av kampen mellan fackliga organisationer ocharbetsgivarna. Vi tror att den moderna människan inte bara vill ha, utan ävenbehöver, mer tid för rekreation och familjeliv. Därför går vi som arbetsgivarenu fram med denna försöksverksamhet.

Mats Pilhem (V)
Kommunalråd
Göteborg

/
Relaterat
Skulle du vilja minska din arbetstid?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.