Fredag 25 Jun
Stockholm

Pilhem (V): "Därför inför vi 6 timmars arbetsdag i Göteborgs kommun"

Mats Pilhem (V)
Mats Pilhem (V). Foto: Peter Faltpihl

"Vi tror att arbetsförkortning kommer bidra till möjlighet för vår personal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv", skriver Mats Pilhem från Vänsterpartiet i Göteborg.

Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den rödgröna majoriteten i Göteborg kommer att testa sex timmarsarbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön i någon del av kommunensverksamhet. Projektet är tänkt att löpa under maximalt ett år medföljeforskning som ska belysa hur den psykiska och fysiska hälsan hos deanställda påverkas av arbetstidsförkortningen. Man kommer också att studeravilka samhällsekonomiska vinster som kan göras av andra offentliga aktörer somexempelvis Försäkringskassan och sjukvården till följd av projektet. Vi finansierar projektet med centrala medelvilket gör att den utvalda verksamheten inte kommer att drabbas av ökadekostnader. Vi vill också undersöka om projektet bidrar till att skapa flerarbetstillfällen.

Vi har valt att rikta arbetet mot äldreomsorgen som är en traditionelltkvinnodominerad sektor med relativt hög sjukfrånvaro. Redan idag finnssextimmarsdagen inom de manligt dominerade delarna av den privataservicesektorn. På Toyota i Göteborg har man sedan 2002 infört sextimmarsdagenmed effekten att personalen är friskare vilket medför färre frånvarodagar ochfler människor i arbete. Vi hoppas kunna se dessa effekter även inomäldreomsorgen.

Att arbeta med människor är stimulerande på många sätt men det kräverockså mycket av personalen så väl psykiskt och fysiskt.  Idag ser vi att många anställda inomäldreområden har en mycket hög arbetsbelastning med allt för lite möjlighettill återhämtning, med hög sjukfrånvaro som resultat. Vi vill inte att personalenska känna sig trötta och utslitna när arbetsdagen är slut.

Staden har stora utmaningar framför sig när det gäller rekrytering.Inom flera grupper råder det i framtiden stor brist. Vi måste arbeta för attgöra dessa bristyrken med attraktiva.  Ensextimmarsdag skulle radikalt förbättra vår konkurrenskraft som arbetsgivare.

Vi tror att arbetsförkortning kommer bidra till möjlighet för vårpersonal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sittprivatliv. Det kan i sin tur medföra att bättre hälsa hos våra anställda. Vitror att med en friskare personal ger brukarna en ökad kvalitet i verksamheten.Reformen skulle därmed skapa fler hela människor inom den kommunalaverksamheten . Det skulle medföra gladare äldre, mer nöjd och frisk personaloch även nöjda skattebetalare som får mer valuta för pengarna.

De borgerliga partierna som nu som gett sig in i debatten var även emot40 timmarsveckan när den infördes 1970, så inget har förändrats. Nu, drygt 40år senare, är det läge att ifrågasätta 8-timmarsdagen som heltidsmått. Den äringen naturlag utan en effekt av kampen mellan fackliga organisationer ocharbetsgivarna. Vi tror att den moderna människan inte bara vill ha, utan ävenbehöver, mer tid för rekreation och familjeliv. Därför går vi som arbetsgivarenu fram med denna försöksverksamhet.

Mats Pilhem (V)
Kommunalråd
Göteborg

Skulle du vilja minska din arbetstid?
Tack för din röst!
Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela