Lördag 24 Jul
Stockholm

Liberal: "Könsblindhet döljer ojämställdheten"

Felix Martinsson, Ung Liberal
Felix Martinsson, Ung Liberal. Foto:

"Att människor trycks in i könsroller har knappast att göra med det juridiska könet utan det sociala", skriver Felix Martinsson från Ung Liberal

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Debatten

Den här debattartikeln är en replik på den artikel av Johanna Jönsson, som Nyheter24 publicerade i går.

REPLIK. Vartannat år publicerar SCB en lathund om jämställdhet som påvisar könsskillnader i bland annat inkomst, demografi och dödsorsaker. Att vi kan se, jämföra och forska på dagens könsskillnader är nödvändigt för att vi ska kunna få en adekvat bild av verkligheten. Det är bara genom att se hur dagens samhälle ser ut vi kan utstaka en väg till ett mer jämställt sådant.

Siffrorna från lathunden, och den mesta annan statistisk om könsskillnader baserar sig på folkbokföringens registrering av juridiskt kön. Genom denna databas kan vi se hur vissa faktorer relaterar till kön på sätt som vi bara kan drömma om när det kommer till andra områden. Att ta bort det juridiska könet som Johanna Jönsson föreslår skulle väsentligt försämra våra möjligheter att se könsskillnader i exempelvis inkomst och utbildning. En bättre reform vore att införa ett tredje kön, vilket skulle göra att färre känner att de låses in med det juridiska könet. En annan behövlig reform är att förenkla bytet av juridisk kön så att det avspeglar det egenupplevda.

Att människor trycks in i könsroller har knappast att göra med det juridiska könet utan det sociala. Även om det juridiska könet tas bort kommer samhället fortfarande uppleva kön på samma sätt och könsrollerna kommer inte ändras bara på grund av det. När kollar någon upp en person i folkbokföringen för att avgöra huruvida hen ska behandlas som en man eller kvinna?

Att tackla könsroller behöver vi göra på sätt som verkligen förändrar och för att det ska vara möjlighet krävs att vi vet hur samhällets könsnormer yttrar sig. Utan juridiskt kön skulle möjligheten att se könsrollerna minska och vi skulle stå mer handfallna emot dem. Vi feminister bör verka för ett jämställt samhälle på riktigt, utan kontraproduktiva reformer som bara döljer könsrollernas destruktiva kraft.

Felix Martinsson
Vice förbundsordförande Ung Liberal

Vore det dumt att avskaffa juridiskt kön?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela