Christian Carlsson och Thomas Nordvall, KDU
Christian Carlsson och Thomas Nordvall, KDU - Foto: KDU

KDU: "Moderaterna har för låga ambitioner med skattepolitiken"

”Moderaternas flört med socialdemokratiska väljare genom att lägga skattesänkningarna på is är inget vi unga kristdemokrater ställer oss bakom”, skriver Christian Carlsson och Thomas Nordvall från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

StatsministerFredrik Reinfeldt och finansministern Anders Borg har nu markerat att Sverigesmoderata arbetarparti inte tänker sänka skatterna något mer. Att flörtarnafunnits med socialdemokratiska väljare visste vi, men detta giftermål mellansocialdemokraterna och moderaterna var varken önskat eller väntat. Det kännsbara som en tidsfråga innan duo Reinfeldt-Borg kastar namnet ”Nya moderaterna”över bord till förmån för ”socialmoderaterna”.

NärAlliansen vann valet 2006 påbörjades viktiga reformer för ökad frihet, ettsundare företagsklimat och mer pengar i plånboken för alla arbetande människor.Det var viktiga steg för att minska den tunga skattebörda som svenska folketbar på. Förre statsministern Göran Persson (S) bevingade ”Vi har socialiseratsparandet och privatiserat skuldsättningen” talade sitt tydliga språk. Viktigaskattereformer har gjorts, men än lever den tunga skattebördan kvar.

Jämförtmed 2006 får människor behålla upp till 2 200 kr mer per månad när skatten ärbetald. Det är en betydande förändring som inneburit mycket för människor iSverige och i synnerhet hjälpt de med små ekonomiska marginaler att få ekonominatt gå ihop. Reformerna har resulterat i fler jobb, ökade skatteintäkter ochökad lönsamhet att arbeta. Sverige har dock fortfarande en av världens högstaskatter på arbete. Skattetrycket uppgår till 44,2 procent och fortsatt harSverige ett av världens högsta marginalskatter. Det är med den bakgrunden somstatsministern och finansministern uttrycker att de är nöjda och påstår att dethelt plötsligt är att ”ta ansvar” att inte fortsätta sänka skatterna på arbete.Istället vill man höja ett flertal skatter. För en sann borgerlig regeringborde ansvar betyda att hushålla med skattebetalarnas pengar. Med höga skatterbör reformutrymme skapas genom minskade statliga utgifter. Varje krona som äröverflödig staten ska stanna i enskilda människors och familjers plånböcker.

Moderaternahar uppenbarligen alldeles för låga ambitioner med skattepolitiken. Giftermåletmed Socialdemokraterna hindrar fortsatt borgerlig politik i frågan. Enborgerlig regering kan inte nöja sig med att människor beskattas så hårt somsvenska folket fortfarande gör. Det är fel att hårt arbetande människor betalarmer än hälften av sin lön i skatt. För oss unga kristdemokrater kvarstårreformviljan för att främja frihet, flit och entreprenörskap. KDU är Sverigesborgerliga ungdomsförbund och vi kommer fortsätta att arbeta för sänkta skatteroch minskade statliga utgifter.

Christian Carlsson
Vice ordförande för KDU Sverige
Thomas Nordvall
Ekonomipolitisk talesperson förKDU Sverige

/
/
KDU
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med skribenterna?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.