Stockholm

Barnvagnsmarschen: "I dag dör 800 kvinnor till följd av sin graviditet"

Barnvagnsmarschen
Barnvagnsmarschen. Foto: COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN / HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

"Fortfarande dör 800 kvinnor varje dag på grund av orsaker som hör ihop med graviditet. Det är en kvinna varannan minut!", skriver Maria Andersson och Kristina Ljungros från RFSU som arrangerar Barnvagnsmarschen i dag klockan 12.15.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Barnvagns- marschen

Barnvagnsmarschen äger rum i en rad städer i Sverige i dag klockan 12.15. 

Mer info finns på RFSU.se 

1990 slogs de åtta Milleniemålen fast för enbättre värld. Ett av dem var att minska mödradödligheten med 75 procent till2015. Det är ett av de mål som har gått allra sämst. Att kvinnor i världen riskerar livet på grund aven graviditet är en katastrof som sker utanför medias strålkastarljus, och detär en skam att vi inte gör mer för att förhindra det.

Fortfarande dör 800 kvinnor varje dag på grundav orsaker som hör ihop med graviditet. Det är en kvinna varannan minut! Ytterligare5,7 miljoner får livslånga men till följd av sin graviditet. Det skamliga medden statistiken är att forskning visar att nio av tio av dessa kvinnors livskulle gå att rädda – om bara politisk vilja fanns. Om vi bara värderadekvinnors hälsa och rättigheter lika högt som mäns.

Det är inga stora saker som ska till, dethandlar om rätten till sexualundervisning, rätten till säkra aborter, rättentill en god och säker förlossningsvård. Och rätten till preventivmedel.

Om alla kvinnor som inte vill bli gravida hade tillgång till preventivmedel skulleandelen oönskade graviditeter minska så kraftigt att 79 000 kvinnors livräddades. Och om inte de argumenten biter så finns det också ekonomiskaincitament. Ett exempel: För varje krona som investeras i preventivmedel får du1,40 tillbaka i form av minskade kostnader för mödra- och barnhälsovård medmera.

Idag öppnar IPCI-konferensen som Sverige står värd för. 400 parlamentariker frånhela världen träffas för att utvärdera vad som har hänt sedan FN:sbefolkningskonferens i Kairo 1994. I Kairo enades 179 länder om att allamänniskor bör få tillgång till sexuella och reproduktiv hälsoservice – för attdet är ett grundläggande mänskligt behov och för att det är nödvändigt för enbättre värld. Trots det saknar fortfarande 222 miljoner människor tillgång tillmoderna preventivmedel.

RFSU överlämnar i dag en deklaration tillparlamentarikerna på IPCI och biståndsminister Hillevi Engström. Vi villatt deklarationen ska inkluderas i de rekommendationer som parlamentarikerna överlämnartill FN:s generalförsamling. Vi vill bland annat:

• uppmärksamma och verka förunga människors behov av sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

• verka för allmän och likatillgång till säkra och lagliga aborter, sexualundervisning och modernapreventivmedel - oavsett ålder, kön och civilstånd.

Vi vill också att politikeri Sverige och världen säger JA till att stoppa mödradödligheten!

Maria Andersson,generalsekreterare RFSU
Kristina Ljungros,förbundsordförande RFSU

Görs det för lite för att minska problem kopplade till graviditet?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.