Tisdag 22 Jun
Stockholm

Liberala partiet: "Öppna gränserna!"

Aleksandra Gester, Liberala partiet
Aleksandra Gester, Liberala partiet. Foto:

"Om alla individer fick ta ansvar för sina egna liv så skulle Sverige kunna berikas av målmedvetna, jobbsökande, kulturellt-berikande individer som skulle göra Sverige till en starkare nation", skriver Aleksandra Gester från Liberala partiet.

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Aleksandra Gester är riksdagskandidat för och bloggare åt Liberala partiet.

Följ henne på Twitter: @aleksandraworld 

I dag, år 2014, har Sverige, som många andra länder runt om i världen, enbegränsad rörlighet över gränserna. Europeiska Unionen har delvis jobbat på attunderlätta för personer att förflytta sig över gränser inom EU:s medlemsländermen vi är långt ifrån målet om fri invandring/utvandring världen över eller ensi Sverige. 

Immigration och rörlighet har i Sverige blivit likställt med kostnader och etthot mot “svenskheten”. I stället för att diskutera hur rörligheten ska kunnamöjliggöras för människor så diskuteras hur immigration ska begränsas. 

Frågan som alla borde ställa sig är hur det kommer sig att Sveriges politikergenerellt sett hittills har varit så negativt inställda till fri invandring. 

Utgångspunkten är att statsgränser inte ska fåhindra människor från att förverkliga sina livsprojekt. Alla bör få röra sigfritt över gränser för att hitta jobb och bostad där de känner att de villhitta ett hem för sig själva. Men i Sveriges nuvarande välfärdssystem uppstårdet ett problem i samband med obegränsad invandring, nämligen attvälfärdsstaten inte har råd att ta hand om alla som invandrar och det är dettasom politiker och medborgare i dag motsätter sig, de motsätter sig friinvandring eftersom vi har ett system som inte fungerar för att ta emot allainvandrare och betala för deras uppehälle.

Jag menar att det inte är den fria invandringen det är fel på utan påvälfärdssystemet i Sverige som förväntas klara av att försörja alla som kommerhit. Jag menar att det är systemet som är problemet i situationen, intemänniskors vilja till fri rörlighet. Fri rörlighet över gränser är till och meden stark resurs för Sverige som vi borde ta del av. Det finns arbetskraft frånmånga olika länder som vill komma till Sverige men på grund av välfärdsstatensuppbyggnad begränsar Sverige dessa människor och deras rättighet till frirörlighet eftersom det kostar för mycket. 

Om alla individer fick ta ansvar försina egna liv (betala för sitt eget uppehälle bland annat, i stället för attleva på Sveriges för generösa bidrag) så skulle Sverige kunna berikas avmålmedvetna, jobbsökande, kulturellt-berikande individer som skulle göraSverige till en starkare nation

Den naturliga lösningen på “problemet” av friinvandring är inte att begränsa invandringen, utan att nedrustavälfärdssystemet och tillåta människor att förflytta sig hur de vill och taansvar för sina egna liv.

Aleksandra Gester
Riksdagskandidat
Liberala partiet

Borde vi öppna gränserna helt?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela