Tisdag 27 Sep
Stockholm

Paula Bieler (SD): "Jag är särartsfeminist"

Paula Bieler, Sverigedemokraterna
Paula Bieler, Sverigedemokraterna. Foto:

"Jag är inte rädd för olikheter, men jag är rädd för en politik som ger olika villkor baserat på kön", skriver Paula Bieler, jämställdhetspolitisk talesperson för SD.

Kommentera (162)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Särartsfeminism enligt Wikipedia

"Särartsfeminismen anser att eftersom män och kvinnor är biologiskt olika ger det oss olika kvalitéer, vilket leder till att vi är mer lämpade för vissa uppgifter. Samhälletss statusskillnader mellan de manliga och kvinnliga rollerna accepteras inte, utan särartsfeministerna vill att värderingen skall vara jämlik."

I veckan tog jag över rollen som jämställdhetspolitisk talesperson inom Sverigedemokraterna. Det är ett uppdrag jag ser fram emot då Sverige, trots att det är ett av världens mest jämställda länder, fortfarande har viktigt arbete kvar. Det krävs ingen djup analys för att se skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor Vi drabbas i olika hög grad av våldsbrott, våra arbetsvillkor skiljer sig åt och vi särbehandlas ibland på grund av våra kön. Samtidigt tycks fokus för dagens jämställdhetsarbete ofta vara att motverka en ojämn fördelning av problem snarare än att lösa de problem vi drabbas av.

Jag är särartsfeminist. Kort sagt innebär detta att jag tror att vissa av de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors liv grundar sig i att vi inte är skapta helt likadana och att vi tenderar att göra lite olika val, ha lite olika preferenser. På individuell nivå är givetvis skillnaderna inom respektive grupp större än mellan dem, och det vore inte bara dumt utan direkt skadligt att hävda att alla av ett visst kön skulle vara på ett visst sätt. Men om något fler kvinnor tenderar att söka sig till exempelvis vårdsektorn och något fler män föredrar industrin så ser jag inte detta som ett problem. Problematiskt är det däremot om villkoren inom en bransch eller sektor är dåliga.

Jag är stolt över att företräda ett parti som väljer att se till lösningar på faktiska problem istället för att fördela dem lika mellan könen. Förra året påbörjades ett viktigt arbete då vi såg över villkoren i den kvinnodominerade offentliga sektorn. Våra satsningar på fler heltidstjänster inom vård och omsorg och färre delade turer är helt rätt väg att gå, och fler förslag för bättre villkor är att vänta.

En av de uppgifter jag ser som viktigast för mig som Sverigedemokraternas representant i jämställdhetsfrågor är att visa att vår politik är den som är bäst för jämställdheten. Med krafttag mot brottslighet minskar både det sexualiserade våld som oftast drabbar kvinnor och det allmänna våld som oftast drabbar män. Med en konsekvent likabehandlingssyn och nej till alla former av kvotering eller särbehandling är det vår politik som ser till individen istället för till hennes kön. Med ökade möjligheter för familjer att själva forma sina liv öppnar vi upp för att alla val ska vara lika mycket värda, i stället för att försöka styra människor till de val som staten för tillfället anser vara bäst.

Jag är inte rädd för olikheter, men jag är rädd för en politik som ger olika villkor baserat på kön. För mig är det en självklarhet att män ska ha samma automatiska rätt till vårdnad av sina barn som kvinnor, oavsett om föräldrarna är gifta eller inte. För mig är det självklart att något sådant som "positiv särbehandling" aldrig kan existera. För mig är det självklart att du ska få respekt och acceptans för dina val, oavsett vilket kön du har, vilka val du gör och om de passar in i en gammal norm eller en ny. Det är vad jämställdhet betyder för mig, och det är vad jag kommer att arbeta för.

Paula Bieler
Jämställdhetspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Sympatiserar du med SD på jämställdhetsområdet?
Tack för din röst!
Kommentera (162)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.