Marmgren: "Poliser måste ta aktiv ställning mot rasism"

"Vi kommer att bemöta rasism där vi träffar på den, även inom poliskåren. Vi kommer att sträva efter att motverka fördomar både hos andra och oss själva", skriver Martin Marmgren.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Martin Marmgren är polis och aktiv Miljöpartiet och Polisförbundet. 

Här kan du läsa hans blogg, och här kan du följa honom på Twitter.

Ihelgen gick Expressen ut med ”nyheten” att 18 procent av poliserna röstar påSverigedemokraterna. Läste man vidare såg man att det egentligen handlade omatt 18 procent av de 324 personer som hade deltagit i en undersökning i denslutna Facebookgruppen ”UMF” ("Underbetald, Missnöjd, Förbannad", reds. anmärkning) hade markerat SD i en valenkät. Förutom att detstatistiska underlaget är minst sagt litet, så är urvalet knappastrepresentativt. ”UMF” samlar  poliser med en vilja till konstruktivadiskussioner med kollegor, men har också, liksom många nätforum, en tendens attdra till sig personer som är argare och mer extrema än genomsnittet.

Hur som helst såaktualiserar Expressens artikel ändå frågan om SD-sympatier hos polisen. Ochsjälvklart finns det poliser som kommer att rösta på SD. I ett samhälle där dehar knappt 10% av rösterna så vore allt annat ett mirakel.  Det finnsdessutom inslag av negativa lokala subkulturer som gör att fler kollegor ivissa grupper hyser främlingsfientliga åsikter. Samtidigt har många poliservalt yrket för att hjälpa människor och jobba för ett bättre samhälle, och istora delar av kåren finns ingen tolerans för rasism.

Polisförbundet harnyligen konstaterat att ett förtroendeuppdrag för förbundet inte är kompatibeltmed att vara öppet aktiv i Sverigedemokraterna. Det var ett starkt ochvälkommet ställningstagande. Av den följande diskussionen har framgått att detäven inom polisen finns en utbredd okunskap, att det finns kollegor som intehar insett att SD genomsyras av främlingsfientlighet, utan tror att de barastår för en mer begränsad migrationspolitik. Det visar på behovet av att tadebatten om SD och rasism, både internt och öppet.  

Självklart skallpolisen spegla samhället. Just att öka mångfalden inom poliskåren har lyftsfram av Polisförbundet som en av de viktigaste åtgärderna för att motverkarasism. Men vad gäller politiska åsikter så finns det ändå gränser för hurexakt den speglingen bör vara. Poliser måste vara bättre, tryggare i sinavärderingar, än folk i allmänhet. Med tanke på vårt ansvar att hjälpa människoroch våra befogenheter att använda tvångsmedel ställs det helt enkelt högre kravpå oss. Därför är det ett problem varje gång en kollega sympatiserar med ettparti som i sin retorik värderar människor olika baserat på hudfärg elleretnisk bakgrund.  

Poliser är dockmänskliga, och det kan ibland tyckas orättvist att det inte finns någon korrelationmellan höga krav samt ett ibland extremt påfrestande yrke, och den respons manfår ifrån stat och allmänhet. Förekomsten av kategorisk smutskastning avpoliser bidrar också till en känsla av att som grupp vilja sluta sig och slåifrån sig kritik. Jag tror att det också för en del kollegor försvagar viljanatt vara de moraliska föredömen som allmänheten har rätt att förvänta sig attvi skall vara. 

Den relevanta fråganär inte exakt hur många procent av landets poliser som kommer att rösta på SD, detär vad vi kan göra för att se till att det blir så få som möjligt. Och det isig är bara en del av den större och viktigare frågan om vad vi kan göra föratt motverka rasism och främlingsfientlighet inom poliskåren (och i samhället)i stort. Jag tror inte att poliser är mer rasistiska än vad folk i allmänhetär. Men det finns rasism inom kåren. Alla människor bär dessutom på fördomar.Som en ansats att försöka lyfta de här frågorna har det startats enFacebook-sida, ”Poliser mot Rasism”, som bygger på följande ställningstagande:

Vi tar ställning föralla människors lika värde och mot rasism och främlingsfientlighet. Vi tarställning mot rasistiska och främlingsfientliga partier och organisationer. Vikommer att bemöta rasism där vi träffar på den, även inom poliskåren. Vi kommeratt sträva efter att motverka fördomar både hos andra och oss själva. 

Förhoppningsvis kansidan, tillsammans med andra lovvärda initiativ bland poliser och andra, varaett av många svar på frågan om vad vi kan göra. För SD är ju ett symptom, detviktigaste är att vi tillsammans gör något åt den rasism ochfrämlingsfientlighet som partiet växer ur och verkar i.

Martin Marmgren, polis

/
/
/
Håller du med skribenten?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.