Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Pulled pork med eller utan knorr"

- 14/05/2014, 08:26 -
Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna

Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna

"Vi vill att man bara ska kunna frakta ett djur i 8 timmar, precis som det är i Sverige i dag. Vi vill även införa en ursprungsmärkning för alla EU-länder, som klart och tydligt visar var djuret kommer från", skriver Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin från Moderaterna.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Sedanlänge har vi förbjudit kuperad svans på våra svenska hundar, men vi fortsätteratt äta kött från grisar utan knorr utan ens tänka på det. Våra svenska grisarfår tack och lov ha knorren kvar, men i exempelvis Danmark klipper man avsvansen rutinmässigt. Över en tredjedel av det griskött vi äter i Sverige ärimporterat och kommer med stor sannolikhet från grisar utan knorr. Att ätanyttigt och hälsosamt blir allt trendigare i Sverige, men trots det är det noginte många som funderar på hur djuren har mått innan de hamnar på våratallrikar. Vi tycker att det är dags att vi även börjar fundera kring djurskyddoch exempelvis hur mycket antibiotika djuren får, när vi väljer vår mat.

Förutomatt svenska grisar får ha sin knorr kvar har Sverige ett av världens högstadjurskydd och Europas lägsta antibiotikaanvändning. Dessutom har svenskt mat relativtsett en låg miljö- och klimatpåverkan. I EU har vi en miniminivå när det gällerdjurskydd, det innebär att inget EU-land får ha sämre djurskydd än vad vissaregler säger. Sverige ligger dock högt över denna miniminivå. Vi vill nuexportera vårt goda djurskydd till övriga EU. Vi vill att alla grisar ska hasina knorrar kvar, att vi ska minska antibiotikaanvändningen hos djuren och attmiljö- och klimatpåverkan när man producerar mat ska bli lägre. Därför kommervi arbeta så att miniminivån när det gäller djurskydd höjs i EU, gärna så attdet kommer upp till svensk standard.

Genomatt vi är med i EU kan vi göra skillnad, hårdare djurskyddsregler där innebärbättre mat här. Det ska inte vara ok att kupera grisens knorr, det ska intevara ok att rutinmässigt ge djuren foder som innehåller en massa antibiotikaoch det ska inte vara ok att fixera suggan upptill 45 procent av hennes livstid, det vill säga mer eller mindre låsa fastsuggan så att hon inte riskerar att sätta sig på sina griskultingar.

Menom du nu bestämmer dig för att välja mer noggrant i matbutiken, och välja bortkött från djur som fötts upp under sämre förhållanden, är valet inte alltid såenkelt. Det finns exempelvis de som väljer att sälja sitt kött under”svenskklingande” namn, så att du luras att tro att det är svenskt. Detförekommer också en flyttcirkus i Europa där djuren fraktas långväga till andraländer, där de sedan slaktas, för att på sätt kunna sätta det landets flagga påursprunget, trots att djuret fötts upp någon annanstans. Vi vill stoppa dennaflyttcirkus och vill att man bara ska kunna frakta ett djur i 8 timmar, precissom det är i Sverige i dag. Vi vill äveninföra en ursprungsmärkning för alla EU-länder, som klart och tydligt visar vardjuret kommer från.

Oftastär det så enkelt att du får det du betalar för, detsamma gäller mat. Det duinte betalar i matbutiken betalar oftast djuren med ett sämre djurskydd.Sverige är ett föregångsland i många avseenden, hjälp oss att vara ettföregångsland när det gäller mat och hjälp oss att göra all europeisk mat likabra som den svenska. Nästa gång du gör en pulled pork, gör det gärna av en grismed knorr.

UlfBerg (M), Landsbygdspolitisk talesperson
Carl-OskarBohlin (M), Kandidat till Europaparlamentet

Behövs det bättre djursskyddslagar?