Fredag 7 Okt
Stockholm

Andersdotter (PP): "Det är absurt att Google får agera domstol"

Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet
Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet. Foto: Bertil Ericson / TT

"I nästan allt som rör internet är det som om rättssäkerhetstanken sätts upp och ned", skriver Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Man kan inte tycka att det är orimligt att företag, precis som privatpersoner, ska följa det som domstolar säger. Men vi ska inte heller behöva leva med att företag själva tar över domstolens roll som bedömare av vad som är rätt och rimligt. EG-domstolens nyliga utlåtande om borttagande av länkar från Google ställer många rättsstatsfrågor på sin spets. 

En spansk man hade på 1990-talet råkat ut för ekonomiska svårigheter. Dessa hade rapporterats i media. Nästan 15 år senare har han velat att Google ska sluta länka till mediaartiklarna eftersom kränker hans privatliv. EU:s högsta domstol har sagt att mannen har rätt, och att Google ska ta bort länkarna. Så långt är allt normalt. 

Domstolen har nämligen också sagt att Google från och med nu har ett ansvar att agera på egen hand när medborgare lägger fram klagomål. Man har alltså överlagt på Google att göra en opartisk och rättssäker bedömning av allmänintresset i att länkarna finns kvar. Det här är ett stort problem, särskilt på internet, där Google av upphovsrättsliga skäl tog bort 214 miljoner länkar bara år 2013 utan föregående domstolsprövning. 

I nästan allt som rör internet är det som om rättssäkerhetstanken sätts upp och ned. Rättssäkerhet är ingenting vi har för att det går effektivt och snabbt – med rättssäkerhet menar vi allas trygghet att behandlas lika inför lagen. Det är inte så att stora mängder information på internet gör att vi måste frångå rättssäkerheten. 

Det är delvis en situation IT-industrin själv försätter sig i. När man lobbar politiker pratar man ofta om att tekniken går för fort för politiken – och därmed också rättssäkerheten. Man ber om särskilda undantag i lagstiftningen för ens egna affärsverksamhet för att skydda sig från domstolars och myndigheters inkompetens. Förvånansvärt mycket telekom- och internetlobbyism i Bryssel tar sitt avstamp i att rättssamhällets grundläggande institutioner inte går att lita på, och det gör att lagstiftningen som godkänns blir ännu mindre förutsägbar och ännu mindre rättssäker. Det säger sig självt att det främst är de med små ekonomiska resurser och utan juridisk kompetens som förlorar mest på denna ordning. 

Om vi som politiker, och vi som samhälle, inte litar på våra domstolar att göra kompetenta och lagenliga utlåtanden har vi betydligt större problem i samhället än att makthavare begär att ta bort länkar. 

Vi behöver inte bara bättre kompetens om teknik och politik, internet och nätverk, hos medborgare och skolever utan framför allt hos politiker och i rättsväsendet. Det krävs också att vi slutar se rättssäkerhet som ett slit- och slängprojekt som man i stundens hetta kan avvara. Rättssäkerhet på internet, och utanför internet, är ett verktyg vi har för att garantera allas likhet inför lagen. Om det är någonting vi bör ta med oss in i framtiden är det precis den principen. 

Rösta pirat i EU-valet 2014!

Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet

Är rättssäkerheten på Internet för dålig?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.