Söndag 1 Aug
Stockholm

"Den 25 maj behöver Nya Moderaterna din röst!"

Louise Meijer, moderat
Louise Meijer, moderat. Foto: Picasa

"Det måste ställas högre krav på medlemsländernas efterlevnad av de gemensamma finanspolitiska ramverken. Ordning och reda i medlemsstaternas offentliga finanser", skriver moderaten Louise Meijer inför EU-valet.

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Louise Meijer är tidigare distriktsordförande i MUF Skåne och har även suttit i Lunds KF och KS.

Om en vecka är det val till Europaparlamentet och på sammasätt som en arbetslinje står mot en bidragslinje i de nationella valen den 14september i höst är det samma alternativ som står mot varandra om sju dagar.För Europa är det viktigt att vi den 26 maj vaknar upp med en fortsätt färdkursmot fler jobb, mer handel och högre rörlighet. Annars riskerar vi att förloraen hel generation unga européer.

Om skutan styrs av fel partier kommer EU att byta kurs och medSocialdemokraterna skulle det betyda en U-sväng tillbaka mot krisens Europa därsedelpressar och sociala protokoll går på högtryck vilket medför attarbetsmarknaden går på lågtryck. När polska, tjeckiska och ungerskagästarbetare gör Sverige och Europa bättre ser Socialdemokraterna dessa som hotmot det svenska LO-kollektivet. Europa mår bättre när Europa jobbar. Oavsettlandsgräns.

Med Miljöpartiet skulle vi styras rakt in i Putins händereftersom en ansvarslös miljöpolitik med krav på stängda kärnkraftverk kommeratt öka EU:s beroende av rysk energi. När Ryssland expanderar västerut villMiljöpartiet möta de med ett ickevåldsförsvar. Europa behöver istället enansvarsfull miljöpolitik för mer förnybar energi, samtidigt som vi behöver etteffektivt försvar.

Med Sverigedemokraterna skulle det betyda att rasismen och nationalismenblir ännu mer utbredd i ett Europa som mer än någonsin tidigare behöveröppenhet och tolerans.

Europas färdkurs måste vara riktad mot en arbetslinje där viser ett Europa som jobbar och inte söker bidrag. För att göra detta har EU,likt Sverige, en verktygslåda för fler jobb:

Ordning och reda imedlemsstaternas offentliga finanser. Det måste ställas högre krav på medlemsländernasefterlevnad av de gemensamma finanspolitiska ramverken. Först när det ärordning och reda i de offentliga finanserna kan det i stabilitetens kölvattenskapas nya jobb och därmed tillväxt.

Rivna handelshinder. InomEU står tjänstesektorn för cirka 70 procent av EU:s samlande BNP men endast förcirka 20 procent av tjänsteexporten. Det finns alltså en stor potential förökad tjänstehandel som inte minst är av stor betydelse för Sverige. Men många länderhar fortfarande uppsatta handelshinder och i jobbet att riva dessa ärtjänstedirektivet är avgörande. Tjänstedirektivet måste omförhandlas till attomfatta hela tjänstesektorn.

Fortsatt frirörlighet för människor och öppna gränser. Forskning visar attarbetskraftens rörlighet mellan medlemsländerna haft betydande positivaeffekter för tillväxten i såväl mottagande medlemsländer som iursprungsländerna. Den fria rörligheten är tillväxtfrämjande och den förbättrarförutsättningarna för EU att vända den ekonomiska krisen.

Frihandelsavtal med USA.Om ett sådant kom till stånd skulle det innebära nya möjligheter för svenskaföretag. Det är dessutom viktigt och angeläget att sådana diskussioner ävenförs med andra regioner i världen. Frihandel bidrar till fler jobb och ökardärmed tillväxten.

Nej till EU-skatter. EU-skatterpå bland annat finansiella transaktioner hämmar tillväxten och minskar antaletjobb. Dessutom riskerar de att drabba konsumenterna i medlemsländerna genomdyrare och sämre villkor för bank- och bolån.

Mot denna verktygslåda står S och MP som hejar på förEU-skatter. Länder där Socialdemokraterna styr har dessutom klarat finanskrisensämst. S och SD gör dessutom gemensam sak i sina krav på minskad och begränsadarbetskraftinvandring, trots att forskning visar att effekterna avarbetskraftinvandringen och den fria rörligheten bidrar positivt till Sverigesekonomi och utstationeringen av arbetstagare har dessutom inte pressat nernågra löner. Ändå skriker röda och bruna röster ’go home’ istället för ’gå tilljobbet’.

Den 25 maj behöver Nya Moderaterna din röst för att deneuropeiska verktygslådan för fler jobb ska bli verklighet. Vi tror på Europaoch vi tror på framtiden.

Louise Meijer
Moderat

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela