Stockholm

Ellinor Eriksson (SSU): "Nu måste en hållbar utveckling säkras och miljön räddas"

Ellinor Eriksson, SSU:are och kandidat till EU-parlamentet (S)
Ellinor Eriksson, SSU:are och kandidat till EU-parlamentet (S).

"För Socialdemokratin går klimatomställning hand i hand med kampen för social och ekonomisk rättvisa. Med gemensamma satsningar kan en hållbar utveckling säkras och miljön räddas", skriver Ellinor Eriksson, SSU.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Ellinor Eriksson enligt Wikipedia

"Typiska frågor som Ellinor Eriksson drivit är idédebatt kring förnyelse av folkrörelsen och Socialdemokraternas framtid. Hon har även synts i debatten kring rasism, högerextremism, hot och näthat mot kvinnor inom politiken samt för sitt stöd till AUF efter massakern på Utøya."

Källa: Wikipedia.

Om några dagar, den 25 maj, är det val till EU-parlamentet. Det är därför högtid att göra de politiska vägvalen tydliga. Enligt en SIFO-undersökning som komtidigare i våras har klimatet seglat upp som en av de viktigaste frågorna införvalet. Det är egentligen inte så konstigt. Attklara klimatet är en av vår tids absolut största utmaningar. Trots att Sverigehar en av världens bästa klimatpolitik, spelar våra ansträngningar ingen störrenågon roll om vi inte får med fler länder på tåget.

Hur väl samhälletlyckas genomföra klimatomställningen kommer att vara avgörande för miljardermänniskors möjlighet att leva ett gott liv, såväl här hemma i norden som iresten av världen. Moderaterna har under sitt långa styre av EU konsekventröstat nej till en aktiv miljöpolitik och hänvisat till marknadens påståddaförmåga att lösa alla världens problem. Det är dags för samhället och EU attändra färdriktning. Vi måste lösa miljöproblemen gemensamt.

Vi Socialdemokrater vill att EU införbindande mål för miljö och klimat i senast 2020. Det är viktigt att målen äromfattande och ambitiösa; med de frivilliga halvmesyrer till lösningar som vissaföreslår skulle klimatet vara förlorat oavsett om målen faktiskt nås eller ej.EU har goda förutsättningar, förmodligen de bästa i världen, för att ta tätenoch arbeta solidariskt för kommande generationer. Vi får inte sumpa den härchansen.

Vi vill se investeringarkring klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande avekologisk produktion. Detta kan möjliggöras genom att rikta om subventionerinom jordbruket så att de skapar incitament för en mer klimatsmart produktion.Vi vill dessutom stärka djurskyddsreglerna i EU för att på så sätt komma tillrätta med den asymmetriska konkurrenssituationen mellan Sverige och andraEuropeiska länder.

Vid sidan av detta vill vi att EU investerari infrastruktur, teknologi, energi och bostäder. Att sätta upp mål är i sig ettviktigt steg på vägen för att nå en hållbar utveckling, men ska de ha en chansatt också bli verklighet krävs offentliga satsningar. Genom investeringar igrön infrastruktur, teknologi, energi och miljövänliga bostäder kan hundratusentalsjobb skapas och klimatet klaras.

För Socialdemokratin går klimatomställning hand i hand med kampen försocial och ekonomisk rättvisa. Med gemensamma satsningar kan en hållbarutveckling säkras och miljön räddas. I moderaternas Europa kommer klimatetalltid vara en lyx vi inte har råd med. I vårt Europa är klimatet en framtid vitillsammans ska kämpa för.

Ellinor Eriksson, förbundssekreterareSSU och kandidat till EU-parlamentet (S), plats 7

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.