Lördag 24 Jul
Stockholm

Hanna Wagenius (C): "Integritetsproblemen är fortfarande inte lösta"

Hanna Wagenius, kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet
Hanna Wagenius, kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet. Foto:

"Upphovsrätten kommer också att reformeras under nästa mandatperiod, och då gäller det att ha parlamentariker som inte är fast i gamla föreställningar", skriver Hanna Wagenius från Centerpartiet.

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Efter att EU-domstolen ogiltigförklaratdatalagringsdirektivet i början av april verkar integritetsdebatten införEuropaparlamentsvalet ha dött. Beslutet verkar ha invaggad den svenskaoffentligheten i en tro på att det hela är avgjort, att vi inte längre behöveroroa oss för övervakning och att det bara är att gå vidare. Det är tyvärr fel.

Visst är det så att EU-domstolens beslut harupphävt ett av de mest integritetskränkande direktiv vi sett, men att tro attde krafter som vill använda sig av massövervakning verkligen kommer lägga signer och dö är naivt. Jag kandiderar till Europaparlamentet just för att kunnahindra en comeback för datalagringsdirektivet - men också för att det inte ärden enda integritetsstrid som finns kvar att vinna.

Inför valrörelsen 2009 var integritetsfrågan påmånga sätt avgörande. Då hade direktivet om säkerställande av skyddet förimmateriella rättigheter precis införts i Sverige och en hetsjakt mot fildelaretog sin början. Den nya Ipred-lagen innebar att upphovsrättsföretagen fick lovatt kräva ut uppgifter om vem som fanns bakom en viss ip-adress, trots attbrottet är så ringa att polisen inte får begära ut motsvarande uppgiftereftersom det blir oproportionerligt integritetskränkande. Att ge befogenhetertill det privata som inte ens polisen kan få, och att ge befogenheter somdessutom skapat en situation där bolag med hjälp av skadeståndskrav påfantasibelopp skrämmer vanliga människor att betala stora summor i förlikning,är fullständigt absurt. Det är svårt att se hur direktivet kan vara förenligtmed rättsstatliga principer.

Den här situationen är fortfarande inte löst.Direktivet finns kvar, liksom lagen här i Sverige. När man på 90-talet ladeöver musik från en CD-skiva till en kassett för att kunna lyssna på det i bilenförsökte man inte lösa situationen med skadeståndskrav ochintegritetskränkningar, trots att det är samma principiella situation medfildelning över internet. Samma principer måste gälla idag. Hur kan vi anpassaupphovsrätten efter det nya digitala samhället? Hur kan vi upprätthålla denutan att kränka medborgarnas rätt till personlig integritet?

Det är viktiga frågor som behöver svar.Upphovsrätten kommer också att reformeras under nästa mandatperiod, och dågäller det att ha parlamentariker som inte är fast i gamla föreställningar,utan som är beredda att ta integritetsfrågan på allvar. Dessutom står vi införfrihandelsförhandlingar med USA, och vi vet av erfarenhet att den här frågantenderar att smygas med i avtalen. Därtill kommer datalagringsdirektivetgaranterat att lyftas upp igen. Därför behövs politiker i Bryssel som faktisktär beredda att ta kampen för varje medborgares rätt till sitt privatliv också idet digitala samhället.

Hanna Wagenius
Kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet 

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela