Fredag 16 Apr
Stockholm

"Snälla, låt inte den feministiska kampen falla på mållinjen!"

Linnea Hylén
Linnea Hylén. Foto:

"Det är därför som det sätts käppar i hjulen för den allmänna feministiska utbredningen när en politisk minoritet försöker att annektera feminismen", skriver Linnea Hylén, Moderat skolungdomsansvarig i Örebro län och vice ordförande i MUF Karlskoga.

Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Linnea Hylén är Moderat skolungdomsansvarig i Örebro län och vice ordförande i MUF Karlskoga. 

Följ henne på Twitter: @linneajosefinah 

Jämställdhetsfrågan gnager i kanterna och skriker efter mer utrymme i debatten, med antingen ordet feminism eller jämställdhet som riktlinje. Enligt de senaste opinionsmätningarna snuddar Feministiskt Initiativ också på riksdagsspärren och andas där metaforiskt både Sjöstedt, Lövfen och paret MP i nacken. 

Frågan är på allas läppar: ”Vad ska vi göra med jämställdheten?”. 

Förutsatt att de flesta är för jämställdhet, borde det vara naturligt att alla kallade sig feminister, men det är inte fallet. I dag saknas en bro med kunskap mellan de gemene medborgarna och feminismen. En problematik som möjliggör ett skapande av en vedertagen, men felaktig bild av den feministiska rörelsen utifrån enstaka, ideologiskt nischade röster, som ofta agerar representanter för en redan mångsidig ideologi. 

Däri ligger också svårigheterna att förmedla det feministiska budskapet, då en vittomspännande grupps ”språkrör” vävar samman jämställdhetens grundtankar och sina andra politiska värderingar som inte alltid är synonyma med feminismen i sig. En rödrosa röra kallas F! som omskapar den samhälleliga uppfattningen om vad som är feminism i sin mest grundläggande form är: en rörelse för jämställdhet. 

Det är ingen nyhet att F! är ett feministiskt parti med socialistiska värderingar. I princip alla politiska frågor tycker de som Vänsterpartiet, vilket är föga förvånande med tanke på deras ”talesperson”. Dilemmat är dock inte att ännu ett vänsterinriktat parti aspirerar på maktposter i riksdagen och EU-parlamentet. 

Som liberal ser jag ett partis uppgång som en del av vår demokrati, men det är beklämmande när ett politiskt parti som i det här fallet är på vänsterkanten, påstår sig vara företrädare för en bred ideologi – feminismen - som innefattar fler falanger än vänstern. Detta är en bekymrande utveckling som riskerar att påverka medborgarnas 
uppfattning om vad feminism är, med en vänstervinkel som kan skapa missuppfattning, men framför allt en alienation för bland annat de liberala feminister som inte kan sympatisera med de socialistiska synsätten. 

Vem representerar de andra feministerna när F! kollektiviserar feministrörelsen till en rödrosa röra som försummar stora delar av vad de andra individerna vill uppnå? 

Det råder en okunskap om vad feminism är och vill göra. Det är svårt och problematiskt att som liberal generalisera en grupp av människor som har olika mål, ambitioner och verktyg för att uppnå sin utopi av feminism. Det är dock i sin mest grundläggande form en av vägarna till jämställdhet (om än uppfattningen om vad jämställdhet är, är delad). Det är trots allt den uppfattning som nästan alla feminister delar. Det är därför som det sätts käppar i hjulen för den allmänna feministiska utbredningen när en politisk minoritet försöker att annektera feminismen. 

Låt inte den feministiska okunskapen expandera och försvaga dess chanser till att appellera fler människor. Jämställdhetsrörelsen har under en lång tid kämpat för sina mål, men låt inte den kampen falla på mållinjen! 

Linnea Hylén
Moderat skolungdomsansvarig i Örebro län och vice ordförande i MUF Karlskoga

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (8)
Kopiera länk
Dela