Måndag 3 Okt
Stockholm

"Vad innebär en röst på Kristna Värdepartiet i EU-valet?"

Kicki Christina Hedlund och Gullan Malmquist från Kristna Värdepartiet
Kicki Christina Hedlund och Gullan Malmquist från Kristna Värdepartiet. Foto:

"Familjeprincipen gör att familjerna får större frihet och möjlighet att ta ett större ansvar över sina barns uppväxt och fostran", skriver två företrädare för Kristna Värdepartiet.

Kommentera (92)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om Kristna Värdepartiet

Kristna värdepartiet startades 4 januari 2014.

De jobbar bland annat för att göra aborter olagliga samt stärka och stötta familjer.

Källa: kristnavardepartiet.se 

Följ Kristna Värdepartiet på Twitter: @kvpartiet 

EU-parlamentet styrs av partigrupper som exempelvis Alde,ECR, EPP och S&D. Därför är din röst på ett parti verkningslöst eftersomdet är grupptillhörigheten som styr politikens inriktning. I praktiken blir detingen skillnad att rösta på Moderaterna eller Kristdemokraterna för de tillhörsamma grupp. Den som vill föra fram en viss politik i EU-parlamentet måstealltså lära sig vad de olika grupperna står för. Eftersom detta är en så viktigfråga vill KV hjälpa väljarna att förstå vad en röst på KV skulle innebära. Dengrupp som ligger närmast KV är ECR och det är framför allt två punkter som ärextra viktiga. Det är punkterna som handlar om frihet för individen med merpersonligt ansvar och att familjen utgör hörnstenen i samhället. KV kopplarsamman båda punkterna i sin politik.

Något i Sverige är idag snett vilket vi kan se i mediadagligen. Utsatta människor far illa och de sämst ställda har blivit fattigare.Pensionärer får betala mer skatt än löntagare och barnfamiljer tvingas lämnasina barn på förskolan för att kunna förvärvsarbeta. Skolan går på knäna ochfler barn/tonåringar än någonsin kommer i kontakt med droger. Barn med ADHD/NPFär särskilt utsatta. Idag dör unga i spåren av drogerna och många fler ungabefaras dö i framtiden enligt riksförbundet Attention. KV har åtgärder somkommer stävja det här, ge familjer mer frihet och en tryggare livssituation.För att beskriva en av dessa åtgärder tar vi här upp Familjeprincipen som visarvad det innebär att bygga ett samhälle med familjen som hörnsten och frihettill individen.

Idag har oftast inte föräldrar något val när det gällerförvärvsarbete och att lämna barnen på förskolan. När vi skapar ett samhälledär familjerna utgör en hörnsten öppnas helt nya möjligheter. Därför vill KVinföra Familjeprincipen som är betydelsefull för hela samhället.Familjeprincipen utgår från att föräldrarna själva får välja om de vill lämnabarnen på förskolan eller stanna hemma. Att de får frihet att välja detta berorpå att de får behålla en generös del av den förskole-peng som det skulle hakostat samhället att ha barnen på förskolan. Den peng de får i handen kommergöra att familjen kan försörja sig plus att samhället får lägre kostnader. Idaglägger vi ner 76 miljarder på ett system som borde kosta 35 miljarder.Familjeprincipen innebär väsentliga samhällsekonomiska vinster. Dessutomslipper vi en hel del byråkrati eftersom vi inte skickar pengar fram ochtillbaka i olika system.

Familjeprincipen gör att familjerna får större frihet ochmöjlighet att ta ett större ansvar över sina barns uppväxt och fostran. Detkommer att skapa tryggare barn och harmoniskare föräldrar. De föräldrar somväljer att ha sina barn på förskolan kommer också få det bättre eftersom mindrebarngrupper leder till en mer harmonisk förskola. När sedan barnen kommer upp iskolåldern har de en helt annan bas att stå på. Familjeprincipen leder därföräven till en bättre skola vilket är precis det Sverige behöver just nu.

I det arbete som KV kommer att göra i EU-parlamentet,tillsammans med andra länder i ECR, kommer vi stötta varandra för att flerländer ska kunna införa Familjeprincipen. Det handlar om att bygga ett tryggtEuropa, skapa regler och lagar som möjliggör denna utveckling eller motverkapolitik och byråkrati som kan hindra att familjen är en hörnsten. Att kämpa förfamiljen handlar om att rädda liv, både på nationell nivå och genom den politiksom förs i Europaparlamentet. Nu vet du mer om vad en röst på KristnaVärdepartiet i EU-valet skulle innebära för dig.

Kicki Christina Hedlund, EU- och riksdagskandidat Kristna Värdepartiet
Gullan Malmquist, styrelseledamot Kristna Värdepartiet

Kan du tänka dig att rösta på Kristna Värdepartiet i EU-valet?
Tack för din röst!
Kommentera (92)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.