Tisdag 11 Maj
Stockholm

"Varför vill MP begränsa ungas möjlighet att välja bort dåliga skolor?"

Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot för Moderaterna
Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot för Moderaterna. Foto:

"Den klassiska liknelsen av Miljöpartiet som en vattenmelon, grön utanpå och röd inuti, är tydligare än någonsin", skriver Jessica Rosencrantz från Moderaterna.

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

I förra veckan höll Miljöpartiet kongress och togbeslut om sitt kommande valmanifest. Det är tydligt att Sverige har fått ettnytt vänsterparti. Den klassiska liknelsen av Miljöpartiet som en vattenmelon,grön utanpå och röd inuti, blev efter kongressen mer passande än någonsin.

På kort tid har Miljöpartiet svängt från att vara enförsvarare av valfrihet och mångfald, med fokus på eleven i centrum, till att istället vilja begränsa unga människors rätt till självbestämmande och friskolornasmöjligheter att bedriva sin verksamhet. Grön Ungdoms moderparti har till ochmed gått så långt att de har bett om ursäkt för sitt tidigare stora engagemangför valfrihet i skolvärlden.

Moderaterna och Miljöpartiet har tidigare haft ett gottsamarbete i friskolefrågan och vi stod tillsammans upp för valfriheten, vilketlade grunden till de reformer som möjliggjorde det fria skolvalet. Vi villebåda ge utrymme för idéburna skolor, drivna och passionerade lärare samt skolorsom hade en vilja att driva sina verksamheter på nya sätt och inte inom sammalikformiga mönster, som ofta blir fallet om alla skolor ska ha samma huvudman. 

Det våra båda partier då stod upp för har blivit mycket populärt ochhundratusentals elever går nu i en skola som inte drivs kommunalt. Det friaskolvalet har uppskattats av lärare, elever och föräldrar. Ändå villMiljöpartiet nu riva upp dessa alternativ och åter begränsa ungas val av skola.

Miljöpartiet sade nyligen att de varit naiva i sittarbete för valfrihet i skolan. Jag skulle säga att det är nu som de är naiva. OmMiljöpartiets nya politik får genomslag verkar det innebära att inga skolorlängre kan drivas i aktiebolagsform. Då kommer över 160 000 få se sin skolastängas och totalt 300 000 elever i friskolor har anledning att varaoroliga. Utöver detta riskeras jobben för alla de 55 000 personer somarbetar inom dessa friskolor. 

Varför vill ert moderparti driva en sådanpolitik? Det är nämligen intressant att veta då friskolorna i Sverige i störstaallmänhet lyckas väldigt väl med sina verksamheter. De har jämfört med sinakommunala motsvarigheter nöjdare elever och föräldrar, högre skolresultat,nöjdare och mer välmående anställda som dessutom har större inflytande än sinamotsvarigheter i kommunala skolor. Friskolor är dessutom ofta duktiga på att taemot elever som är i behov av särskilda insatser.

Det är för MUF och Moderaterna en självklarhet att dåligaskolor måste uppmärksammas, förbättras och i värsta fall stängas, oavsetthuvudman. Men det är också en självklarhet för oss att elever och föräldrarsjälva ska få välja skola och att valfriheten i sig har ett viktigt värde. Varför,Lorents Tovatt och Magda Rasmusson, språkrör för Grön Ungdom, vill ertmoderparti bestämma över huvudet på Sveriges föräldrar och elever? Hur kan GrönUngdom tycka att det är rätt politik för Sveriges unga att kraftigt begränsarätten att själv få välja skola?

JessicaRosencrantz
Riksdagsledamot (M) och ordförande MUF Stockholm  

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela