Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Rektor: ”Javisst, Herr minister Björklund”

- 03/04/2014, 12:22
Jan Björklund
1 av 2

Jan Björklund

ANDERS WIKLUND / TT

Elsemarie Hallqvist, rektor i Örebro
2 av 2

Elsemarie Hallqvist, rektor i Örebro

"Jag vill inte ens tro att ni är så cynisk, Herr minister, att ni använder elevernas utbildning som spelpjäs för att vinna ett val utan jag utgår från att ert perspektiv är att Sveriges elever har rätt till en konkurrenskraftig utbildning", skriver Elsemarie Hallqvist, rektor i Örebro.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

NärAlliansen i förra veckan presenterade ett förslag om betyg i lägre åldrar vardet inte just betyget jag vände mig mot även om det också kan diskuteras Detjag reagerade på var följande formulering:

"- Betyg, kunskapsmål och prov är inte hela lösningen påkunskapsutmaningen, men det gör skolan mer fokuserad på att eleverna ska lärasig mer och på att tidigare fånga upp den som riskerar att halka efter, sägerutbildningsminister Jan Björklund".

Jag har arbetat i skolan i 25 år av en enda anledning: att eleverna ska lärasig mer! För att jag ska lyckas med det har regeringen gett mig läroplaner,kursplaner, skollag, skolverk, skolinspektion, Nationella prov, krav påuppföljningar och dokumentation. Jag månar verkligen om att leva upp till attuppdraget slutföljs och jag gör vad jag kan i min vardag för att vi ska nåmålen. Att genom denna formulering som regeringen använder få det att låta somatt det måste till ytterligare kontroll för att få "skolan mer fokuseradpå att eleverna ska lära sig mer och på att tidigare fånga upp den som riskeraratt halka efter," är upprörande! Vad säger forskningen om Sveriges lågaresultat? Vad säger forskarna om betyg som ett recept för att öka kunskapen?Svaret på de frågorna har varit mycket luddiga från Herr Ministern! 

Jag har under hela mitt arbetsliv varit intresserad av de elever som behöversärskilt stöd för att klara att nå de mål som vår regering bedömt behövs föratt de ska klara av att fungera i vårt samhälle och bidra till utvecklingen.Det innebär att vi tidigt försöker få grepp om vilka elever som riskerar attinte nå målen så att vi kan hjälpa dem! Vi väntar inte till betyget har sattsutan gör allt vi kan innan eftersom betyget är summativt men fram tills det ärsatt arbetar vi formativt. Jag vill påstå att vi lyckas i många fall. Dettagenom lärare och skolledare som brinner för sitt uppdrag och som tar uppdragetpå fullaste allvar och som förstår att de har ett av Sveriges viktigaste jobb.När vår högste chef - utan att vara förankrad i forskning - ifrågasätter dettaarbete är det vår skyldighet att reagera! 

Det du behöver, Herr minister, är skickliga lärare och skolledare som vet attde har ditt och regeringens förtroende och att de har din och regeringenstillit och respekt! I skolan vet vi att höga förväntningar ger goda resultat!Det visar även forskning från flera länder! Det här, Herr minister, gäller ävenoss som jobbar i skolan! Vi behöver dina höga förväntningar och jag lovar digresultat Vi behöver inte mer kontroll och piskor! 

Låt mig ge dig ett råd för en gångsskull: Du har ju planer på att tillsätta en skolkommission. Den skulleförutsättningslöst behöva titta på alla bitar i den komplexa värld som heterskola och som är vår vardag och det måste få ta lite tid! Skolan är absolutinte hjälpt av några försök till "quickfix".

Att tillsätta en skolkommission eller ett utbildningsråd räcker inte om maninte har tålamod att vänta in vad de kommer fram till eller förtroende för attde ska visa på vilka åtgärder som behövs. 

Man måste titta på kommunaliseringen, skolreformer, lärarutbildning,resursfördelning, kontrollsystem, läroplaner, kursplaner, rektorsprogram,lärarlyft, det fria skolvalet, etc, etc. och försöka hitta de svaga länkarnaför att kunna sätta in åtgärder där de verkligen behövs. Denna kommission måste- för elevernas skull - sträcka sig över partigränser och blanda in forskare,lärare, lärarutbildare, politiker på både kommunal och statlig nivå,undervisningsråd från Skolverket och Skolinspektionen, representanter frånnäringslivet, framtidsforskare och fackliga representanter. Först när ni vågarmedverka till att vi synar alla kort kommer vi att hitta en framkomlig väg. Detni ägnar er åt nu - Herr minister - är att släcka bränder med lättantändligtmaterial! Mitt svar på det är: nu räcker det! Nu får det vara nog! Jag villstarta en kampanj som heter Rör inte vår skola - så länge ni inte är bereddaatt se över hela systemet!

Jag vill inte ens tro att ni är så cynisk, Herr minister, att ni använderelevernas utbildning som spelpjäs för att vinna ett val utan jag utgår från attert perspektiv är att Sveriges elever har rätt till en konkurrenskraftigutbildning! I det läget skulle i alla fall jag se till att mina beslut viladepå beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Till sist vill jag ge dig samma möjlighet som vi rektorer har fått lära oss:som ledare får du misslyckas och dina medarbetare kommer att acceptera det omdu är ödmjuk och medger att även du kan göra fel! Herr minister, du är minhögsta chef och jag kommer respektera om du säger att det här inte blev bra ochatt du vill göra om

Vi pratar om det allra viktigaste vi har - Sveriges framtid - och du har detyttersta ansvaret! Ge oss ett uppdrag att tillsammans med dig och regeringenutveckla skolan där vi alla kan stå upp och säga: Javisst, Herr minister! 

Elsemarie Hallqvist,
rektor för estetiska programmet på Karolinska skolan i Örebro

Håller du med skribenten?