Måndag 20 Sep
Stockholm

"Svenska politikers stöd till palestinsk regering är ett farligt steg"

Tobias Petersson och Kasim Kaz Hafeez
Tobias Petersson och Kasim Kaz Hafeez. Foto:

"All verksamhet som skadar Israels säkerhet och som utförs från Västbanken och Gaza bär nu den Palestinska myndigheten ansvaret för", skriver Tobias Petersson och Kasim Kaz Hafeez.

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

2 juni svor den palestinske presidenten MahmoudAbbas in en enhetsregering utsedd av hans parti Fatah och terrororganisationenHamas. Trots att Hamas aldrig har accepterat Israels rätt att existera, kräverIsraels förintelse och inte har avstått våld, så har EU, USA och ett antalsvenska politiker uttalat sig positivt till regeringsbildningen. Vi anser attdetta är mycket farligt.

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson förSocialdemokraterna, och socialdemokraten Peter Weiderud, skrev i ettpressmeddelande 2 juni, att ”initiativet till en enhetsregering visar attPalestina är beredd att ta modiga initiativ för fred". Initiativet harfått dem att kräva ett slut på Israels blockad mot Gaza och svenskt erkännandeav en palestinsk stat. Feministiskt Initiativ har också låtit meddela attpartiet anser, att Hamas bör ses som en legitim förhandlingspartner.

Sveriges och EU:s officiella hållning är attman "stödjer palestinsk försoning och enighet under förutsättning att enframtida regering upprätthåller icke-våldsprincipen, är beredd att delta ifredliga förhandlingar om en tvåstatslösning, samt accepterar tidigareöverenskommelser och åtaganden, inklusive Israels rätt att existera ".

Enhetsregeringen sattes ihop av svenskaSocialdemokraternas systerparti Fatah och Hamas, som anses vara enterrororganisation av EU, USA, Israel och många andra länder runt om i världen.

Hamas har inga medlemmar i nya regeringen menkommer givetvis kunna ha inflytande och kommer att få chansen att delta i detkommande valet, som enhetsregeringen ska förbereda.

Hamas vill döda judar och har i Israel legatbakom de flesta självmordsbombningarna, som dödat både israeler och palestinskaaraber. Organisationen bär också ansvar för tusentals raketangrepp mot Israelfrån Gaza. Raketangreppen terroriserar stora delar av Israels befolkning, däravden lagliga blockaden av Gaza. Raketangrepp har fortsatt även efter attenhetsregeringen har svurits in.

Det är uppenbart att Hamas bör betraktas som enfiende inte bara till Israel utan till sitt eget folk och till den demokratiskavärlden. Hamas har aldrig avstått från våld i sina stadgar eller i offentligauttalanden. Hamas skriver istället i sina stadgar, att organisationen är emotförhandlingar, inte kommer att erkänna en judisk stat och ser våldsbejakandekamp som det enda sättet att få slut på konflikten. Det finns ingentvåstatslösning eller någon fredlig lösning på Hamas bord. EU och de länder somuttalat sig positivt till enhetsregeringen borde först försäkrat sig om, attbåde Hamas och Fatah uppfyller kraven för att enhetsregeringen ska få stöd. Nuhar de de facto legitimerat mord på judar. Fatah har bortom allt tvivel visatsitt sanna ansikte.

Detta är också en fortsättning på Fatahsavvisande av fred. Medan Israel har genomfört modiga och smärtsamma åtgärderför att föra fredsprocessen framåt, vägrar Fatah att fortsätta förhandlingarna;fortsätter att hetsa mot Israel; avvisade amerikanska ramdokument för fred ochhar nu bildat en pakt med Hamas.

All verksamhet som skadar Israels säkerhet ochsom utförs från Västbanken och Gaza bär nu den Palestinska myndigheten ansvaretför.

Detta ansvar kan också de länder anses bära,som finansierar den Palestinska myndigheten. EU, där Sverige är medlem, är denstörsta finansiären.

I förra veckan kidnappades tre civila israelerpå Västbanken. Allt pekar på att Hamas är inblandat och Israels premiärministerBenjamin Netanyahu anklagar nu terrororganisationen för kidnappningen.

Vi vill uppmana svenska politiker, som på intetsätt tycker att EU och Sverige ska gelegitimitet åt terrororganisationer, att kritisera EU:s och svenska politikersöppna stöd till Hamas och Fatahs enhetsregering. Hamas kan nu ställa upp idemokratiska val och äventyra säkerheten och framtiden för både judar ocharaber.

Tobias Petersson, talesperson för Perspektiv påIsrael
Kasim Kaz Hafeez, muslimsk pro-israeliskföreläsare och Israelaktivist  

Är stöd till enhetsregeringen problematiskt?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela