LUF: "Sverige behöver en bortre parentes för utvisning"

- 24/06/2014, 20:53 -
Erik Scheller och Tove Henriksson från Liberala ungdomsförbundet
1 av 3

Erik Scheller och Tove Henriksson från Liberala ungdomsförbundet

Tove Henriksson från Liberala ungdomsförbundet
2 av 3

Tove Henriksson från Liberala ungdomsförbundet

Erik Scheller från Liberala ungdomsförbundet
3 av 3

Erik Scheller från Liberala ungdomsförbundet

"På sikt ska världen vara utan gränser, men så länge vi har en reglerad asylinvandring ska den vara human och förutsägbar, skriver Erik Scheller och Tove Henriksson från Liberala ungdomsförbundet.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

67-åriga Georgette flydde till Sverigefrån Libanon under konflikten mellan Hizbollah och Israel 2006. Sedan 2007väntar hon på utvisning. Det är helt orimligt.

Liberala ungdomsförbundets målsättning ärett Sverige med öppna gränser. Ett Sverige människor kan fly till och stanna i.Inom ramen för den reglerade invandring vi i dag har välkomnar vi alla steg somöppnar vårt land mot omvärlden. Vi är glada över regeringensmigrationspolitiska överenskommelse med Miljöpartiet och de steg regeringentagit mot ännu friare arbetskraftsinvandring och en ännu humanare asylpolitik.

I takt med att Sverige öppnat sig sökersig också fler hit. Det är ett tecken på att vi färdas i rätt riktning. Men närfler kommer innebär det också att många får avslag på sina asylansökningar ochska avvisas eller utvisas.

Att då Polisen i allt högre grad inteförmår verkställa utvisningar av personer som vistas helt öppet i Sverige ärett stort misslyckande. På sex år har antalet icke verkställda ärenden av dennatyp växt från drygt 5000 till nära 10 000 personer. Det är människor som i daglever i limbo, som har accepterat att de inte får uppehållstillstånd i Sverigemen som Sverige inte förmår att sända ur landet. Människor som inte får enchans att rota sig här, men som vi heller inte ger möjlighet att rota sig pånytt sitt tidigare hemland.

På sikt ska världen vara utan gränser, menså länge vi har en reglerad asylinvandring ska den vara human och förutsägbar.Att besluta om men, sedan inte verkställa utvisningar bryter med den principen.

Pågående konflikter, mottagarländer sominte vill ta emot sina medborgare och ogiltiga resehandlingar kan vara fleraskäl till att polisen inte kan verkställa ärenden som Migrationsverket lämnaröver. Men sådana skäl, som ligger utanför den enskildes kontroll, ska intedrabba henne. Att som Georgette vänta i sju år på utvisning som inte blir av ärovärdigt för henne och får vårt rättssystem.

Därför bör detta ske: Inrätta en bortaparentes i för utvisning. Kan inte utvisningen ske inom ett år av skäl somligger bortanför den enskilda ska inte utvisningen verkställas och ettpermanent uppehållstillstånd i stället ges. Det är den enda humana linjen förett land som vill vara ett land av rättssäkerhet, öppenhet och medmänsklighet.

Migrationsverket får i dag bara besluta ompermanent uppehållstillstånd om verkställighetshindret är bestående. Detta äruppenbart inte tillräckligt. Sju år i limbo är åtminstone sex år för mycket.Sverige bör inrätta en bortre parentes för utvisning.

Erik Scheller, 1 vice ordförande Liberalaungdomsförbundet
Tove Henriksson, migrationspolitisktalesperson Liberala ungdomsförbundet