Sexupplysare: "Man kan få klamydia även på sommaren"

- 25/06/2014, 14:32 -
Caro Wikbro Carlén, sexualupplysare

Caro Wikbro Carlén, sexualupplysare

"En könssjukdom, en misstänkt graviditet eller behov av upplysning kan inte sättas på paus under tre månader bara för att Ungdomsmottagningen stänger", skriver sexualupplysaren Caro Wikbro Carlén.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Tredagar innan jag skulle sluta ettan på gymnasiet gick jag in i väggen. Skolsköterskantog min ångest oro och på allvar – men förklarade i nästa mening att jag skullefå hjälp först i augusti. Anledningen? Ungdomsmottagningen som jag var knutentill via skolan var sommarstängd. När hösten kom och jag avverkat mitt förstabesök hos ungdomsmottagningen blev det snäppet lättare att leva. Jag och minavänner hade funnit en plats där vi kunde snacka preventivmedel, undersökabesvär i fittan, göra graviditetstest och testa för överförbara sjukdomar.Öppettiderna krockade rätt ofta med plugget, men vi hade en plats att gå tillungefär 9 månader om året.

Jag som storstadsbo har ändå haft tur. Varmin mottagning stängd kunde jag ta tuben några stationer extra och gå till enannan om det verkligen krisade. Men på andra mindre orter kan det vara milmellan mottagningarna.

Sommarstängda ungdomsmottagningar upprepasår efter år. RFSU har de senaste åren undersökt ungdomsmottagningarnasöppettider landet runt. Sverigebarometern 2014 visar att av de mottagningar somsvarat på enkäten är det 31 % som kommer ha öppet som vanligt. En snabbhuvudräkning visar alltså att 69 % har stängt hela veckor, begränsadeöppettider eller hänvisar till andra instanser.

En ungdomsmottagningär mycket mer än bara inhämtning av kondomer. För många är det främsta källanför information och upplysning. Men det är också en plats där en får bli sedd,möter någon som vill lyssna på en eller som lugnar svaga nerver.

Mycket information kan kids ta reda på vianätet och det finns hemsidor med vettig information. Dagen-efter-piller,graviditetstest och klamydiatest går att beställa hem, absolut – men inget klårett möte med en trygg person i samband med dessa saker. Någon som stöttar, pepparoch förklarar hur det går till och vad som kan hända om graviditetstestet plussareller om en har klamydia. Jag tror på kommunikation och information. Lustfylldoch informativ kunskap som sker i möten mellan människor.

Varförtar politikerna så lätt på unga människors behov och rättigheter? I mitt arbetesom sexualupplysare möter jag väldigt många oroliga vuxna som skakar missnöjtpå huvudet och beskyller porren och internet för att förstöra ungdomarnas utvecklingsmöjlighetersamt syn på sex och kroppar. Men var fan ska unga vända sig när vuxenvärldengång på gång sviker? Om ungdomsmottagningarna landet runt stänger ellerhänvisar vidare – var ska de unga då ta vägen med sina frågor, sin oro ellerklump i magen? En könssjukdom, en misstänkt graviditet eller behov avupplysning kan inte sättas på paus under tre månader. 

Det är en mänskligrättighet att få information om sin kropp och säkrare sex. Året om, även förungdomar. 

Caro Wikbro Carlén, sexualupplysare

Borde Ungdomsmottagningen vara öppen på sommaren?