"Därför måste Dubbelstöten mot ungas jobb stoppas"

- 05/07/2014, 14:35 -
Eva Östling, vd för Visita, besöksnäringens branschorganisation.

Eva Östling, vd för Visita, besöksnäringens branschorganisation.

Svenska Dagbladet

"Försiktigt räknat skulle en dubblering av moms på restaurangmat innebära att 6 000 anställda tvingas lämna sina jobb", skriver Eva Östling vd för Visita, besöksnäringens branschorganisation.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

För den som står utan arbete är Arbetsförmedlingens senaste jobbprognos glädjande läsning. Sysselsättningen ökar med 95 000 personer 2014 och 2015.

Det som pekas ut som det stora problemet är att ”ungdomar med bristfällig utbildning får svårt att finna arbete”. Den enkla förklaringen är att många arbetsplatser har höga krav på utbildning och tidigare erfarenhet.

I besöksnäringen är det klart enklare att få ett första jobb. Ett hotell- eller restaurangjobb är ofta första kontakten med arbetsmarknaden, ger viktig erfarenhet och öppnar nya dörrar för framtiden.

Därför fyller besöksnäringen en otroligt viktig samhällsfunktion. Utan alla dessa ”enklare jobb” ställs många yngre och oerfarna vid sidan av och riskerar ett långvarigt och problematiskt utanförskap.

Det är därför den så kallade Dubbelstöten – alltså en dubblering av både moms på restaurangmat och arbetsgivaravgifterna för unga – är extra farlig att genomföra. Den slår direkt på den näring som skapat jobb under lågkonjunkturen och även i framtiden väntas stå för en stor del av de nya arbetstillfällena.

Visitas medlemsföretag har generellt ganska små marginaler och skulle snabbt hamna i ett läge där ekonomin inte går ihop.

När Visita gav TNS/Sifo i uppdrag att fråga restaurangägare vad enbart en dubblering av momsen på restaurangmat skulle innebära så svarade 8 av 10 att man sannolikt kommer tvingas säga upp minst en anställd.

Försiktigt räknat skulle det innebära att 6 000 anställda tvingas lämna sina jobb.

Samtidigt skulle besöksnäringen, som är Sveriges tillväxtmotor, ställas inför en hel ny verklighet där det blir svårare att nyanställa.

Därför ser vi att Dubbelstöten riskerar att bryta den positiva utvecklingen och stänga många dörrar för just de som har bristfällig utbildning eller erfarenhet.

Besöksnäringen är i dag det bästa verktyget som politiken har för att bekämpa arbetslöshet bland unga och människor med invandrarbakgrund. Det är ett verktyg som blivit allt bättre sedan sänkningen av ungas arbetsgivaravgift och införandet av lika moms på försäljning av mat oberoende av om det säljs i restaurang eller matvarubutik.

Den politiker som på allvar vill ge Sveriges unga bättre utsikter till jobb måste aktivt använda besöksnäringens största fördelar – nämligen att en stor del av jobben i näringen inte kräver lång erfarenhet och utbildning. 

Därför måste Dubbelstöten stoppas.

Eva Östling
Vd för Visita, besöksnäringens branschorganisation