Måndag 27 Sep
Stockholm

"Pridemotståndarna är i bästa fall oinsatta och i värsta fall lögnare"

Per Pettersson, tidigare pressekreterare för Stockholm Pride
1 av 2
Per Pettersson, tidigare pressekreterare för Stockholm Pride. Foto:
Per Pettersson, tidigare pressekreterare för Stockholm Pride
2 av 2
Per Pettersson, tidigare pressekreterare för Stockholm Pride. Foto: Patrick Trägårdh

"Det står dem fritt att ha den åsikten, även om den går emot att jag själv står för", skriver Per Pettersson, liberal debattör och tidigare pressekreterare för Stockholm Pride

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Juli lider mot sitt slut och Stockholm Pride, den störstabland allt fler pridefestivaler i Sverige, slår upp sina portar.På Pride House diskuteras politiska ämnenoch det arrangeras workshops och seminarier om alla upptänkliga ämnen.I Pride Park samlas utställare påett område som låter alla besökare vara precissom de är, en fristad för alla de hbtq-personer som kanskeinte kan vara öppna resten av året.

Som ett brev på posten kommer ocksåalla missförstånd, medvetna ellerinte, om vad Pride handlar om. För att plocka ett i högenhar Världen idag, en kristen tidning, skrivit en ledare om attPride har relationsanarki och normupplösning som mål. Seminarium efterseminarium räknas upp och det antyds att de ska lära alla - specielltbarn - att leva på ett visst pride-sanktionerat sätt.

Högst sannolikt är mångaav dessa "missförstånd" medvetnaoch används av dess avsändare för att misskrediteraPride som fenomen. Vissa är kanske ärliga missförståndbaserat på fördomar och oviljaatt förstå. Båda har dock givetvisfel. Pride handlar om lika rättigheter för alla, att bryta fördomaroch att låta alla vara som de vill. Varken mer eller mindre.

Pride vill såklart bryta normer. Men inte genom atttvinga alla att leva normbrytande. Nej, det handlar om att alla sättatt leva som inte skadar andra ska accepteras, oavsett hur du självväljer att leva ditt liv. Det handlar ocksåom att sprida kunskap, exempelvis genom det seminarium vi frånRFSU Stockholm arrangerar om BDSM. Det är genom kunskap fördomarbryts och där gör alla de olika organisationer som tarchansen att arrangera seminarium under veckan en stor insats.

Just det att det inte är Pride utan friståendeorganisationer som tillsammans möts över alla gränserför att öka kunskapen och debattera frågorär en av Stockholm Prides styrkor, som leder till ett öppnareoch mer accepterande samhälle. En acceptans och respekt som sträckersig åt alla håll.

Grundläggande för Pride äratt alla människor har samma rättigheter, oavsett sexuell läggning,könsidentitet, eller för den delen etnicitet, trosuppfattningeller annat ovidkommande. De som vänder sig emot Prides budskap med talom påtvingad normupplösning och speciellt förbarnen skadlig politik, vänder sig egentligen mot idénatt alla människor ska få leva som de vill.

Det står dem fritt att ha den åsikten,även om den går emot att jag självstår för.

Men att försöka döljaden bakom förespeglingar om att försvara människorfrån att tvingas levas påsätt de inte vill är i bästa fall löjligtoinsatt och i värsta fall direkt lögnaktigt.Debatten om vilket samhälle vi vill leva i - ett inkluderandeoch accepterande byggt på ömsesidig respekt,eller ett byggt på trånga normer med denperfekta kärnfamiljen i centrum - förtjänarmer intellektuell hederlighet än så.

Per Pettersson
Liberal debattör och tidigare pressekreterare förStockholm Pride

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela