Fredag 17 Sep
Stockholm

"Ett tryggare Sverige där du öppet kan visa din kärlek!"

"Vi vill se en tryggare natt där du ska kunna röra dig fritt, hålla hand med vem du vill och öppet kunna visa din kärlek. Vi vill se ett öppnare Sverige", skriver Olof Lavesson (M), Riksdagsledamot och nationell hbtq-talesperson, och Fredrik Saweståhl (M), Förbundsordförande för Öppna Moderater.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi befinner oss i den årliga säsongen av Pridefestivaler. Denna vecka firar vi Stockholm Pride. Hundratusentals människor samlas för manifestationer, debatter och festligheter. Människor träffas och delar stolthet och glädje. Nya Moderaterna vill vara en del av den stoltheten och glädjen. Möt oss under olika seminarier, i paraden på lördag eller på Grindr, där vi under veckan lanserar kampanjen ”Trygg i natten”.

I ett fritt och öppet samhälle ska man kunna leva med och älska vem man vill. Nya Moderaterna värnar varje människas rätt att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och samma möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sverige är ett av världens bästa länder för HBTQ-personer. Ett land som dessutom blivit avsevärt bättre de senaste åren då många viktiga reformer har genomförts.

Men bra kan bli bättre. HBTQ-personer är betydligt mer utsatta för våld och hot än heterosexuella. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) identifierades cirka 5 500 hatbrottsanmälningar i Sverige 2012. Siffran ligger i nivå med 2011, men en minskning med 6 procent jämfört med 2008. Det vanligaste motivet är främlingsfientliga motiv följt av hatbrott på grund av personers sexuella läggning. Statistiken visar tydligt att mer måste göras i kampen mot hatbrott.

Regeringen har tagit flera initiativ mot hatbrott. Som ett led i arbetet med att bekämpa diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av intolerans i samhället gav regeringen nyligen Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott. Det handlar om att stärka kunskapen inom polisen om hatbrott och utveckla förmågan att upptäcka och utreda dessa brott.

Regeringen kommer också ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att redovisa insatser för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. DO ska också fungera som en pådrivande kraft och en kunskapsbas för andras arbete.

Vi har i regeringsställning genomfört den största satsningen på polis och rättsväsende i modern svensk historia. Vi har också skärpt straffen för våldsbrott och mord. Brott med homofobiska motiv utgör en straffskärpningsgrund. Vår satsning på polisen har inneburit att vi nu har en mer synlig och närvarande polis i hela landet. Det ökar tryggheten för oss alla.

Nu tar vi nästa steg och i samband med Stockholm Pride lanserar vi informationskampanjen ”Trygg i natten” på Grindr och på webben. Vi vill se en tryggare natt där du ska kunna röra dig fritt, hålla hand med vem du vill och öppet kunna visa din kärlek. Vi vill se ett öppnare Sverige, och vi vill att du ska kunna komma tryggt hem i natt. Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Ett tryggare Sverige där alla behövs. Hoppas att vi ses under veckan!

Olof Lavesson (M), Riksdagsledamot och nationell hbtq-talesperson
Fredrik Saweståhl (M), Förbundsordförande för Öppna Moderater

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela