Måndag 20 Sep
Stockholm

Linda Nordlund (LUF): "Vänsterfeminismen sviker transpersoner"

Linda Nordlund, förbundsordförande för Luf.
Linda Nordlund, förbundsordförande för Luf. Foto: Clara Uddman

"Det var exempelvis inte förrän nyligen som vi i Sverige slutade att tvångssterilisera alla som genomgick ett könsbyte", skriver Linda Nordlund från LUF.

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Underveckans Pridefestival i Stockholm aktualiseras återigen vårens och sommarensdiskussion om vilka som egentligen är välkomna i den feministiska rörelsen.Transfeminina ses av somliga radikalfeminister som att slags könsbedragare sominte delar de kvinnliga upplevelserna men ändå kräver tillgång till allakvinnliga rum. Dessutom anklagas transpersoner för att i syfte att uttrycka sinnya könsidentitet omfamna de traditionellt kvinnliga attribut många inomrörelsen tagit avstånd ifrån.

Justden vänsterfeministiska rörelsen är för många transpersoner en naturlig rörelseatt aktivera sig i politiskt, då den med ett intersektionellt perspektiv sägersig stå upp för allas lika rättigheter oavsett kön, klass, ras och sexuellläggning. Trots detta verkar inte viljan att sätta sig in i de problem somtranspersoner upplever varje dag finnas där. I stället anses exempelvistransfeminina behålla ett slags manligt privilegium för att de är födda sommän. Den kritik som de transfeminina riktar mot vänsterfeminismrörelsensbemötande uppfattas snarast som splittrande än konstruktiv.

Historiernaom transfeminina som stängts ute och förbisetts vid feministiska event ochhögtider så som 8:e mars och demonstrationer är många. Viljan att se individenbakom det medfödda könet tycks obefintlig. Samhällets syn på transpersonerliksom det bemötande de utsätts för dagligen är bidragande skäl till att självmordstankaroch självmordsförsök är utbredda bland unga transpersoner. Rättigheterna förtranspersoner är inte heller lika starka som de för andra HBT-personer. Oförståelsenför transpersoners utsatthet framstår mot bakgrund av detta som ännumärkligare.

Detvar exempelvis inte förrän nyligen som vi i Sverige slutade atttvångssterilisera alla som genomgick ett könsbyte och nu äntligen är enutredning tillsatt om åldersgränser för juridiskt könsbyte. Regeringen harvidare äntligen föreslagit att även transpersonerska omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp och hatbrott.

Somliberal feminist ser jag det som inskränkt att den vänsterfeministiska rörelsevars själva syfte är just att bryta ned normer och stå för alternativakönsuttryck bara accepterar en väldigt snäv grupp av anhängare. I arbetet förett jämställt samhälle måste alla kunna vara delaktiga, annars kommer vi aldrigatt se några reella effekter och vissa grupper kommer fortsätta attmarginaliseras.

Liberalafeminister har sedan 1700-talet varit pådrivande för att kvinnor precis som mänska ses som individer med egen vilja och preferenser snarare än som ettkollektiv. Givetvis inkluderar vi transpersoner i den kampen.

Linda Nordlund
FörbundsordförandeLiberala ungdomsförbundet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela