Tisdag 21 Sep
Stockholm

SD-HBT om Pride: "HBT-personer ska inte visas upp som ett djur på cirkus"

1 av 4
2 av 4
3 av 4
4 av 4

"När Stockholm Pride bestämmer sig för att utestänga ett riksdagsparti som representerar en stor del av Sveriges väljare utestänger de samtidigt en stor del av Sveriges HBT-personer", skriver sex representanter för Sverigedemokraternas HBT-grupp.

Kommentera (107)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om SD-HBT

SD-HBT är en relativt nystartad arbetsgrupp inom Sverigedemokraterna för medlemmar som är intresserade av HBT-frågor. Gruppen är ett initiativ av HBT-personer men är även öppen för alla, oavsett läggning och könsidentitet.

I dagarna har det talats väldigt mycket om Stockholm Prides årsmötesbeslut att utestänga Sverigedemokraterna som parti från att delta i årets festival. En direkt konsekvens av detta beslut är att Jimmie Åkesson inte bjudits in att delta i Stockholm Prides partiledardebatt. Detta motiveras genom att man idogt hävdar att Sverigedemokraternas politik skulle gå stick i stäv med Stockholm Prides värdegrund. Vi är Sverigedemokrater och identifierar oss på olika sätt som HBT-personer och vi känner inte igen oss i vare sig den nidbild som Stockholm Pride sprider kring vårt parti eller i Stockholms Prides tolkning av hurdana HBT-personer är.

Vi kan inte identifiera oss med stora delar av det Stockholm Pride representerar. För oss är syftet med Priderörelsen att fortsätta manifestera för alla människors rätt att älska vem de vill och vara sig själva utan att särbehandlas på grund av det. 

När Priderörelsen i Sverige bidrar till att måla ut alla HBT-personer som sexuellt utsvävande på det sätt som idag sker med exempelvis workshops i BDSM är det ett direkt nederlag för alla som kämpar för att bli accepterade som HBT-personer. Ens sexuella läggning och könsidentitet har inget att göra med hurdant sex man föredrar, varken för heterosexuella cis-personer eller oss andra. När två personer blir kära så handlar det om vilka känslor de har för varandra, när en person identifierar sig som tillhörande ett annat kön än sitt biologiska handlar det om just identitet.

Som sverigedemokrater, SDU:are och SD-Kvinnor ser vi en stor problematik med den särbehandling som görs av HBT-personer. Vi anser att all särbehandling, vare sig positiv som negativ, är fullkomligt ovärdig och aktivt ska motverkas. En person är vare sig mer eller mindre värd baserat på dennas sexuella läggning eller könsidentitet. Bara för att man har en annan läggning än den heterosexuella eller identifierar sig som transsexuell så innebär det inte heller att man är till för omvärldens nöje eller är någonting att visa upp som ett djur på cirkus, vilket i dag sker i Prideparader runt om i landet.

Vi hade gärna sett att även våra perspektiv fanns representerade under Stockholm Pride. När Stockholm Pride bestämmer sig för att utestänga ett riksdagsparti som representerar en stor del av Sveriges väljare utestänger de samtidigt en stor del av Sveriges HBT-personer eftersom vi precis som alla andra har olika politiska åsikter. I en demokrati ska olika åsikter respekteras och kunna mötas utan att någon tystas. Pridefestivalen borde fokusera på att vara ett forum för att diskutera och lära sig saker om varandra, inte ett forum för att pracka på folk en mängd åsikter om hur en HBT-person är och inte ge tillfälle för de som inte kan identifiera sig med denna definition att föra fram sin talan eller få denna representerad i det offentliga samtalet.

---
Tobias Thunell, initiativtagare SD-HBT
Christian Södergren, initiativtagare SD-HBT
Cassandra Sundin, riksdagskandidat och ledamot i SD-Kvinnors förbundsstyrelse
Conrad Andersson, kommunfullmäktigekandidat Uddevalla
Josefin Helander, familjepolitisk utskottsledare för SDU
Emma Sandkvist, ordförande SDU Örebro

Exkluderar Pride vissa HBT-personer?
Tack för din röst!
Kommentera (107)
Kopiera länk
Dela