Fredag 16 Apr
Stockholm

"Nej, Fi vill ha sexuell frihet – inte förbud mot porr"

Veronica Svärd, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.
Veronica Svärd, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ. Foto: Bjorn Larsson Rosvall / Bjorn Larsson Rosvall

"För Fi är målet att komma till rätta med de strukturella hinder som ligger till grund för ojämställdhet och exploatering av vissa grupper", skriver Veronica Svärd, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

MUF:s Linnea Hylén och Gustav Motte hävdar i en debattartikel att "FI vill förbjuda porr och kontrollera vår sexualitet", ochhänvisar till en artikel i QX om en paneldiskussion jag deltog i underPrideveckan där porrens för- och nackdelar diskuterades. Men nej, Feministisktinitiativ vill inte förbjuda porr. Ingenstans har jag sagt detta, inte heller iQX.

I panelen lyfte vi behovet av en mer normkritiskoch etisk kravmärkt porr, en utveckling som vi alla var överens om är bra.Dessvärre drunknar denna i den mångmiljardindustri porren är idag, ochsom ofta är intimt förknippad med sexuell exploatering och en rasistisk ochnedvärderande kvinnosyn. En bild som unga matas med och som motverkarförutsättningarna att skapa en sexualitet fri från heterosexistiskamaktstrukturer. Exempelvis upplevervarannan ung tjej att porren är förnedrande, och ännu fler att den äravtändande, enligt RFSU, samtidigt blir enmajoritet av killarna upphetsade och vill prova det de ser.

Att de skevamaktstrukturerna inom porren påverkar människorsuppfattningar om sexualitet är en realitet. FN:s Kvinnokommittéhar också kritiserat Sverige för den ökande mainstreamingen av porr i samhälletsom de menar underminerar kvinnors rättigheter.

Problemen med Hyléns och Mottes resonemang är flera, låt ossta några exempel:

1) Att de ignorerar dem som konkretdrabbas av de maktstrukturer som en stor del av porren upprätthåller och även skapar.

Den ökande sexualiseringen av det offentliga rummet och densexistiska porren påverkar människors syn på kön och sexualitet och förstärkerföreställningen om kvinnor som varor som kan konsumeras. En yrkesgrupp som oftautsätts för sexuella trakasserier och övergrepp är hotellstäderskor, som på ettkonkret sätt drabbas av porrens direkta påverkan på manliga hotellgäster. Vitror att offentliganställda män på tjänsteresor kan leva utan porrkanaler på hotelletsTV, och att de flesta kan gå med på att sätta kvinnors arbetsvillkor och rättigheterframför sina eventuella behov av porr just dessa nätter. Det är ingen mänskligrättighet att bli serverad porr under tjänsteresor, det är en mänskligrättighet att slippa övergrepp och diskriminering.

2) Att de överlåter åt mångmiljardindustrinatt sätta ramarna för sexuella normer. Deras grundläggande ideologi är attkapitalism är gott, oavsett form, syfte och verkan – och alltid står överdemokrati.

För Fi är det självklart attdemokrati och mänskliga rättigheter alltid står över kapitalistiska intressen.Om människor mår dåligt eller far illa av porren, så är det samhällets ansvaratt finna demokratiska lösningar för ett bättre välmående. Det ska gälla ävenför kvinnor och minoritetsgrupper.

3) Att de inte ser och erkännerstrukturella maktmönster och sammanhang, och därför heller inte har någraförslag för att komma till rätta med strukturell diskriminering, ojämställdhetoch ojämlika villkor.

För Fi är målet att komma till rätta med de strukturella hinder som liggertill grund för ojämställdhet och exploatering av vissa grupper. Det är dessa strukturersom begränsar människors möjlighet att utveckla sin fulla potential, och friasexualitet.

Fi:s politik handlar om att respektera mänskligarättigheter och att skapa villkor för alla att forma, utrycka och utöva sinsexualitet fri från skeva maktstrukturer. Det borde vara självklart för varje feminist att samhället ska bidra tillvillkor som främjar människors egna fria sexualitet, och som inte begränsar ellerförtrycker den.

Veronica Svärd,
riksdagskandidat Feministiskt initiativ

Borde porr förbjudas?
Tack för din röst!
Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela