Torsdag 23 Sep
Stockholm

"Säkerhetszon kan hindra folkmord i Irak"

"Det är dags att visa på demokratins styrka. Det är dags att tydligt markera mot terrorism och extremism", skriver Delmon Haffo och Arin Karpet från MUF.

Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Iskrivande stund står staden Mosul, en irakisk stad som i årtusenden varit hemför assyrier, tom på samtliga kristna assyrier. Terrorgruppen ISIS har förföljt, torterat och mördat. En etnisk rensningpågår och hittills har omvärlden stått still.

Konverteratill islam, betala en särskild straffskatt eller dö. Dessa var alternativen förde kristna assyrierna i Irak, som fått sina hus märkta av den arabiskabokstaven ”N” (i sammanhanget innebär det kristen). Detta tillvägagångssättigenkänns från 40-talets nazityskland, där judar märktes med en stjärna för attnazisterna skulle veta vilka hus som tillhörde judarna. Historien upprepar sigmen denna gång är det kristna assyrier som står offer för skräckväldet.

I veckanrapporterades att den sista kristna assyriern tvingats lämnat staden, som nustår helt tom på dess ursprungsbefolkning. En etnisk rensning utan dess likepågår och hittills har omvärlden inte agerat. Hur långt ska det behöva gå innanFN och internationella samfundet vidtar åtgärder? Hur många fler ska behövatorteras, våldtas och mördas innan konkreta åtgärder kommer till stånd?  Hur länge ska människor behöva lida innanomvärlden visar på motstånd mot denna typ av terror?

Svenskaregeringen har bland annat genom både statsminister Fredrik Reinfeldt ochutrikesminister Carl Bildt fördömt situationen och vid flertalet gånger lyftfrågan. Dessutom har regeringen skickat humanitärt bistånd tillhjälporganisationer som hjälper människor på flykt från sina hem. En del hargjorts, men tyvärr räcker inte detta. Människor är fortsatt på flykt och denetniska rensningen fortsätter sprida sig i mellanöstern, när nu rapporterkommer från Syrien som meddelar att ISIS framfart lamslagit delar av kristnaminoritetsområden i landet.

Nästa åruppmärksammas att det för 100 år sedan, 1915, pågick ett folkmord av armenier,assyrier/syrianer, kaldéer med flera. Kristna i mellanöstern har förföljts imer än 100 år och historien upprepar sig. Den etniska rensningen fortgår. Vikan inte ändra på det förflutna, men vi kan förhindra att det händer igen.

Nu ärdet dags att FN visar på sin kraft för fred och demokrati i världen. Situationeni Irak har enligt vår mening enbart en lösning, nämligen en säkerhetszon iNinveslätten, skyddad av FN, för de minoritetsfolk som nu tvingats fly undan.Sverige kan vara med och trycka på för att FN ska gå in och skyddaNineveslättens minoriteter.  Ensäkerhetszon för de kristna assyrierna är den enda lösningen som de facto kanhindra ett folkmord av ursprungsbefolkningen i Irak.

Denavgörande frågan är, kommer omvärlden, med FN i spetsen kunna ha på sittsamvete att enbart ha tittat på när den etniska rensningen och folkmordet påkristna assyrier pågick i Irak, eller kommer omvärlden att agera. 

Det är dagsatt visa på demokratins styrka. Det är dags att tydligt markera mot terrorismoch extremism.

DelmonHaffo,
Assyrier och 2:a vice ordförande Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm 
Arin Karapet,
Armenier och ledamot Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (16)
Kopiera länk
Dela