Brandman: "Hjälp oss att hjälpa er!"

- 07/08/2014, 11:45 -
Emil Skoglund, brandman.
1 av 2

Emil Skoglund, brandman.

2 av 2

"Behöver vi verkligen den största skogsbranden i modern tid för att politiker ska reagera?", skriver Emil Skoglund, brandman.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Brandmän i Sverige blir bara färre och färre. I många kommuner klarar vi i dag inte längre av att i ett första skede påbörja en livräddande rökdykningsinsats. Reduceringen av styrkorna har också resulterat i försämrad effektivitet och säkerhet vid andra vardagsolyckor som till exempel vid en trafikolycka. I storstäderna har också reduktionen visat sig men det är i våra glesbygder problemet är akut.

Vi brandmän är välutbildade, lojala och älskar vårt jobb. Det är kanske därför många av mina äldre kollegor fortsatt göra ett sådant fantastiskt arbete genom åren även om lönen är dålig och bemanningen försämrad. Under alla dessa år med allt svårare omständigheter och färre kollegor på olycksplatsen kämpar vi på. Nedskärningarna av räddningstjänsten har i skrivande stund nått en kritisk nivå. 

Bemanningen av räddningstjänsten är ett kommunalt beslut som fattas av kommunpolitiker. Ni, tredje man ska inte drabbas negativt på grund av dessa politikers okunskap och ovilja att bibehålla säkerhet och trygghet för kommunens medborgare.

Enligt undersökningar har antalet brandmän minskat med hela 10 procent mellan åren 2000 och 2010. Den kraftigt reducerade bemanningen har tydliga negativa effekter och det får inte fortsätta. Dagens räddningstjänst är dimensionerad för vardagsolyckor, men den nödvändiga personalstyrkan för att hantera större olyckor håller på att försvinna, på många mindre orter har den redan gjort det! 

Samtidigt som vi blir allt färre rycker vi ut på allt fler larm. Uppgifterna för oss har ökat och idag åker vi också på bland annat sjukvårdslarm och hot om suicid. Trots förbättrad teknik ser vi en trend som går åt fel håll. Mellan åren 2005 till 2012 har antal larm som räddningstjänsten åker på i Sverige ökat med 10 procent. 

Värdet på det som brinner upp var år 2000 strax över 3 miljarder men år 2012 har kostnaden ökat till 4,7 miljarder kronor. Mänskligt lidande, personskador och dödsfall i samband med bränder ligger kvar på en oacceptabel hög nivå.

Lyssna själv på Vetenskapsradions granskning;

”Vi sitter på en apterad bomb av bekymmer som kan brisera när som helst om inget görs” - Håkan Olofsson, ledamot för vårt fack, Brandmännens Riksförbund.

Sprid, diskutera och påverka! Vad säger kommunpolitiker i din kommun? Det är dags att vi tillsammans visar politikerna att nu får det vara nog! Behöver vi verkligen den största skogsbranden i modern tid för att politiker ska reagera?

Emil Skoglund, Brandman

Bör vi förbättra för brandkåren?