Söndag 29 Maj
Stockholm

"Sexism är bara en del av kulturen så länge någon köper den"

Zandra Hedlund, feminist
Zandra Hedlund, feminist. Foto:

"Det handlar inte om kvotering. Det handlar om att lämna plats för de som är bra, men aldrig tillåts synas på grund av att platsen alltid redan är upptagen på förhand", skriver Zandra Hedlund.

Kommentera (19)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Zandra Hedlund på Twitter: @zandra_hedlund 

Festivalsäsongen går mot sitt slutoch det pratas just nu mycket om fördelningen mellan män ochicke-män på festivalscenerna. Föreningen Jämställd festivalkunde i år konstatera att på Sveriges tio största festivalerbestod till 74 % av mansdominerade akter. Året innan var siffran 76 %.Två procents ”förbättring”. Det är mer sannolikt slumpen somavgjort än ett riktat arbete mot en mer jämställd fördelning avbokningarna.

Jag har en uppmaning till allabokningsansvariga på festivaler inför säsongen 2015: Bokaojämställt. Ni har redan gjort det i många år, det är ingetrevolutionerande på något sätt. Enda skillnaden är att ni skabörja tänka tvärtom. Boka helt enkelt kvinnliga akter i förstahand.

Ni som påstår att ni bara bokar detmänniskor vill se säger indirekt att ingen vill se kvinnligaartister. Hur kommer det sig då att en festival som Popaganda iStockholm kan sälja biljetter på en line-up med 56 %kvinnodominerade akter och där kvinnliga artister står förhuvudakterna? Troligtvis för att det är artister som människorvill se.

Någonting som inte framkommer i engranskning där en räknar på den totala könsfördelningen på enfestival är nämligen vilka akter som står i fokus. Det gårutmärkt att boka en massa okända kvinnliga artister som knapptfinns med på affischerna och på så sätt snygga till siffrorna,men om majoriteten av affischnamnen är män, är det fortfarandejämställt då?

Way Out West i Göteborg har förbättratsina siffror från 73 % mansdominerade akter 2013 till 62 % tillårets festival. Nu stod förvisso Robyn som andra namn påaffischerna, men hon fick dela sin scentid med den manliga duonRöyksopp och headline för hela festivalen var Outkast, som genomsina sexistiska projektioner lyckades med konststycken att fåpubliken att börja gå därifrån. Det var tydligen inte alls detpubliken ville se. Dagen innan stod Motörhead på samma scen ochspydde ur sig sina kvinnoförnedrande textrader. Siffrorna kanske serbättre ut på pappret, men det här är inte vägen tilljämställdhet.

Här kommer ännu en uppmaning: Deträcker inte att boka kvinnliga artister, arrangörer måste även taaktiv ställning mot sexism. Det är ni som har makten, använd dentill något konstruktivt och sluta boka artister med uppenbartsexistiska budskap i texter och framträdande. Att sexism är ”endel av kulturen” som många hävdar, är bara en dålig ursäkt föratt slippa ta tag i problemet. Sexism är bara en del av kulturen sålänge någon köper den.

Det är dags att arrangörerna vågarta steget och sätta kvinnliga artister överst på affischerna ochlåta dem inta de största scenerna, samtidigt som artister meduppenbart sexistiska budskap inte bokas in. Det är här skillnadengörs, det är ni som bokar som bestämmer vilka som får synas ochvilka som inte har rätt till den platsen.

Det handlar inte om kvotering. Dethandlar om att lämna plats för de som är bra, men aldrig tillåtssynas på grund av att platsen alltid redan är upptagen på förhand.Gör något radikalt och låt kvinnorna ta plats på bekostnad avmännen.

Till er bokare: Grattis! Ni är på vägatt få upptäcka så mycket fantastisk musik ni inte trodde fanns.Ni har ”försökt” i många år nu. Sluta försöka och se tillatt lyckas. Det är dags att börja boka inför 2015 nu. Upp tillbevis!

Boka ojämställt, för musikens skull.

Zandra Hedlund
Feminist
Twitter: @zandra_hedlund

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (19)
Kopiera länk
Dela