Torsdag 11 Aug
Stockholm

Piratpartiet: "Basinkomst är svaret på arbetslösheten"

Gustav Nipe, Piratpartiet
Gustav Nipe, Piratpartiet. Foto:

"I stället för att jaga de arbetslösa bör vi införa en ovillkorad basinkomst. Varje månad bör alla medborgare i landet få en garanterad inkomst för att kunna leva på en minimistandard", skriver Gustav Nipe från Piratpartiet.

Kommentera (72)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Med tilltagandedigitalisering och automatisering behöver allt färre människorarbeta utan att påverka det svenska välståndet. Mänskligarbetskraft håller idag på att bli utbytt av maskiner och robotar,liksom hästar en gång blev utbytta av bilar.

Ivästvärlden ökar befolkningsantalet, medan antalet jobb inte ökari samma takt som ekonomin växer. Arbetstillfällena blir inte fler,trots att den ekonomiska aktiviteten har återhämtat sig efter densenaste krisen. Börsen går som på räls, men reallönerna hållskvar.

Ien nyligen släppt rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskningbedöms det att mer än varannan anställd kommer kunna ersättas meddigital teknik inom de tjugo närmaste åren. Enligt Moores lagfördubblas datorkraften var artonde månad, och lagen har visat sigstämma ända sedan den formulerades på 60-talet. Allt mer arbetekommer kunna utföras av maskiner, vilket ger upphov till teknologiskarbetslöshet. Även arbetsuppgifter som anses vara kvalificeradekommer att rationaliseras bort av robotar. De som idag läser påläkarlinjen eller ekonomprogrammet kommer att få finna sig i attplugga något kompletterande under sitt yrkesliv. Deras traditionellaarbetsuppgifter sköts bättre av mjukvara inom ett par decennier.

Underden kommande valrörelsen kommer politiska företrädare att skrikasig hesa över vem som kan skapa flest jobb. Många förslag går utpå att skapa en flexiblare arbetsmarknad, göra det enklare attavskeda och att anställa medarbetare. Andra politiker vill satsa merpå utbildning och infrastruktur. Alla skolelever ska utbildas i merentreprenörskap.

Attjobba kan aldrig vara ett självändamål. Vi jobbar för att leva,vi lever inte för att jobba.

Redanidag har vi en arbetslöshet på nio procent. Samhället går inteunder för det. Det produceras ett enormt överflöd i Sverige, somgör att alla inte behöver arbeta. Däremot är det oerhörtstigmatiserande att vara arbetslös. Samhället ser med förakt pådig som arbetslös och försöker tvinga in dig i olikaåtgärdsprogram. Förnedringen är total när du har nåttarbetslinjens slutstation, Fas-3, där staten betalar 5000 kronor imånaden till det företag som kan sätta dig i arbete utan attbehöva betala ut lön.

Vibör omfamna den teknologiska utvecklingen samtidigt som vi skabekämpa de sociala klyftor som den ger upphov till. I stället föratt jaga de arbetslösa bör vi införa en ovillkorad basinkomst.Varje månad bör alla medborgare i landet få en garanterad inkomstför att kunna leva på en minimistandard. Ingen ska behöva liggavaken om natten och oroa sig för att behöva bo på gatan eller attinte ha råd med mat. En ovillkorad basinkomst skulle vara vår tidsstora sociala reform.

 Denteknologiska arbetslösheten kommer endast att stiga, vilketegentligen är något positivt - för det betyder att vi behöverarbeta mindre. Denna utveckling medför däremot att ett fåtalpersoner kommer att bli enormt förmögna, medan andra inte fårnågot alls. Jag ser i stället ett samhälle där datorer ochrobotar arbetar, och att det överflöd som maskinerna producerarkommer så många människor som möjligt till godo. Att införa enbasinkomst skulle vara ett första steg i rätt riktning.

Gustav Nipe,
Piratpartiet

Är medborgarlön en bra idé?
Tack för din röst!
Kommentera (72)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.