Gustav Nipe, Piratpartiet
Gustav Nipe, Piratpartiet

Piratpartiet: "Basinkomst är svaret på arbetslösheten"

"I stället för att jaga de arbetslösa bör vi införa en ovillkorad basinkomst. Varje månad bör alla medborgare i landet få en garanterad inkomst för att kunna leva på en minimistandard", skriver Gustav Nipe från Piratpartiet.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Med tilltagandedigitalisering och automatisering behöver allt färre människorarbeta utan att påverka det svenska välståndet. Mänskligarbetskraft håller idag på att bli utbytt av maskiner och robotar,liksom hästar en gång blev utbytta av bilar.

Ivästvärlden ökar befolkningsantalet, medan antalet jobb inte ökari samma takt som ekonomin växer. Arbetstillfällena blir inte fler,trots att den ekonomiska aktiviteten har återhämtat sig efter densenaste krisen. Börsen går som på räls, men reallönerna hållskvar.

Ien nyligen släppt rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskningbedöms det att mer än varannan anställd kommer kunna ersättas meddigital teknik inom de tjugo närmaste åren. Enligt Moores lagfördubblas datorkraften var artonde månad, och lagen har visat sigstämma ända sedan den formulerades på 60-talet. Allt mer arbetekommer kunna utföras av maskiner, vilket ger upphov till teknologiskarbetslöshet. Även arbetsuppgifter som anses vara kvalificeradekommer att rationaliseras bort av robotar. De som idag läser påläkarlinjen eller ekonomprogrammet kommer att få finna sig i attplugga något kompletterande under sitt yrkesliv. Deras traditionellaarbetsuppgifter sköts bättre av mjukvara inom ett par decennier.

Underden kommande valrörelsen kommer politiska företrädare att skrikasig hesa över vem som kan skapa flest jobb. Många förslag går utpå att skapa en flexiblare arbetsmarknad, göra det enklare attavskeda och att anställa medarbetare. Andra politiker vill satsa merpå utbildning och infrastruktur. Alla skolelever ska utbildas i merentreprenörskap.

Attjobba kan aldrig vara ett självändamål. Vi jobbar för att leva,vi lever inte för att jobba.

Redanidag har vi en arbetslöshet på nio procent. Samhället går inteunder för det. Det produceras ett enormt överflöd i Sverige, somgör att alla inte behöver arbeta. Däremot är det oerhörtstigmatiserande att vara arbetslös. Samhället ser med förakt pådig som arbetslös och försöker tvinga in dig i olikaåtgärdsprogram. Förnedringen är total när du har nåttarbetslinjens slutstation, Fas-3, där staten betalar 5000 kronor imånaden till det företag som kan sätta dig i arbete utan attbehöva betala ut lön.

Vibör omfamna den teknologiska utvecklingen samtidigt som vi skabekämpa de sociala klyftor som den ger upphov till. I stället föratt jaga de arbetslösa bör vi införa en ovillkorad basinkomst.Varje månad bör alla medborgare i landet få en garanterad inkomstför att kunna leva på en minimistandard. Ingen ska behöva liggavaken om natten och oroa sig för att behöva bo på gatan eller attinte ha råd med mat. En ovillkorad basinkomst skulle vara vår tidsstora sociala reform.

 Denteknologiska arbetslösheten kommer endast att stiga, vilketegentligen är något positivt - för det betyder att vi behöverarbeta mindre. Denna utveckling medför däremot att ett fåtalpersoner kommer att bli enormt förmögna, medan andra inte fårnågot alls. Jag ser i stället ett samhälle där datorer ochrobotar arbetar, och att det överflöd som maskinerna producerarkommer så många människor som möjligt till godo. Att införa enbasinkomst skulle vara ett första steg i rätt riktning.

Gustav Nipe,
Piratpartiet

/
/
/
/
/
Relaterat
Är medborgarlön en bra idé?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.