Stockholm

"Sverige måste införa massinvandring för att klara framtiden"

Gustav Nipe, Ung Pirat
Gustav Nipe, Ung Pirat.

"Utan invandring hade Sverige varit fattigare både kulturellt och ekonomiskt, och med högre invandring kan både vi och de som flyttar hit bli så mycket rikare", skriver Gustav Nipe från Ung Pirat.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Socialkonservativa krafter vill påskina att Sverige skulle vara offer för massinvandring. Detta är inte fallet. Invandring är något positivt. Invandring bidrar inte bara till att berika vår kultur, utan leder även till en både robustare och flexiblare arbetsmarknad. Friare migration leder till högre materiellt välstånd både för de som flyttar och landet de flyttar till. Eftersom många invandrare ofta skickar pengar till släkten i ursprungslandet bidrar migration också till fattigdomsbekämpning ute i vår omvärld. 

Det som har gjort Internet så fantastiskt som det är idag är möjligheten för information att röra sig fritt och korsa alla landgränser. Samma vackra möjlighet kommer att uppstå när människor, precis som data, kan röra sig fritt i världen. 

Vi har tyvärr inte massinvandring, eftersom bara omkring 100 000 människor kommer hit varje år, varav den största gruppen är återvändande svenskar. Många som kommer till Sverige lämnar dessutom vårt land efter några år. Nuvarande regelverk uppmuntrar invandrare att återvända genom att bevilja tiotusentals kronor i bidrag till familjer som flyttar härifrån. 

Med den giftiga kombinationen av en havererad ålderspyramid och ett dysfunktionellt pensionssystem går vårt samhälle idag mot en demografisk katastrof. Stora delar av vårt land är gravt underbefolkat, kompetenstunga sektorer lider brist på arbetare. Det föds färre personer i Sverige än det dör varje år. Frågan är inte hur mycket invandring Sverige tål, utan hur lite. Vi unga kommer inte klara av att försörja köttbergets pensioner om vi inte blir fler som delar på uppgiften. Vansinnet blir totalt när utbytesstudenter som tagit högskoleexamen i Sverige deporteras efter avslutad utbildning. 

Främlingsfientliga krafter säger att Sverige har ett massinvandringsproblem. Vi unga pirater håller med: problemet är att Sverige inte har någon massinvandring. Vi bör sluta betala människor för att lämna Sverige och i stället satsa på att släppa in dem i det svenska samhället. 

Vi vill höja flyktingkvoterna och göra det enklare att arbetskraftsinvandra. Genom att bevilja permanent uppehållstillstånd åt alla utbytesstudenter som erhåller högskoleexamen i Sverige vill vi öka vårt lands tillgång till utbildad arbetskraft. 

Vi i Ung Pirat vill införa massinvandring. I svallvågorna efter EU-valet ser vi hur de fascistiska och ibland rent nazistiska strömningarna tilltar i styrka. Det är därför extra viktigt att vi möter dessa unkna idéströmningar med tydliga alternativ, för det finns ingen möjlighet till kompromiss i frågan om invandring. Utan invandring hade Sverige varit fattigare både kulturellt och ekonomiskt, och med högre invandring kan både vi och de som flyttar hit bli så mycket rikare.

Gustav Nipe,
Ordförande för Ung Pirat

Behöver vi massinvandring?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.