Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Oscar Matti (LUF): "Fri rörlighet är en mänsklig rättighet"

Oscar Matti, Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

Oscar Matti, Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

Debatt | 25/08/2014 10:03

"Att uppnå fri rörlighet kommer att ta tid, men är ett mål värt att kämpa för. Därför bör denna fråga tas på största allvar under valrörelsen", skriver Oscar Matti från LUF.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Envision för migrationspoitiken

Regeringenoch oppositionen har varit konsekventa med att hållaSverigedemokraterna borta från inflytande och att inte anamma derasvärldsbild. Det är en stor anledning till att SD inte når sammaframgångar som exempelvis Front National i Frankrike. En nackdel ärdock att de goda krafterna ofta utkämpar en försvarsstrid mot enfiende med en vision. En bättre strategi vore en mer offensivhållning, med fokus på att förmedla vår vision.

Främlingsfientligapartier har en vision, och den går inte ihop med fri rörlighet,öppenhet eller tolerans. De anser att det största problemet iSverige är att för många människor vill komma till vårt land.För att deras vision ska kunna förverkligas krävs att mycket färremänniskor ska få göra det i Sverigedemokraternas fall, och ingafler människor som inte är vita om Svenskarnas Parti får bestämma.De svenskar som inte är vita vill SvP deportera.

Attförsvara den nuvarande politiken är därför rimligt. Men för attvinna striden behöver vi snarare gå till angrepp. Vi behöverframföra den liberala visionen för fri rörlighet, för att allamänniskor som vill bosätta sig i Sverige ska få göra det, och föratt dessa människor ska bli en del av samhället precis som någonsom föds i landet. Vi behöver kämpa för visionen om att dessamänniskor ska betraktas som en tillgång, som framtida medborgareoch inte som en belastning - eller några som behöver tas omhand.

Närdet kommer till migrationspolitiken har jag en kristallklar vision.Fri rörlighet. Det är alltid den som vill minska friheten som måsteförklara varför. Människan har alltid rört på sig, oavsett omdet funnits gränser eller inte. Vissa flyr för att de är tvungna,från krig eller naturkatastrofer. Andra flyr från fattigdom elleren regim som förtrycker dem. En del hittar ett jobb i Sverige. Endel flyttar för att de hittat kärleken. Varför ska vi ifrågasättaderas skäl?

Gränsersom stänger ute människor får inhumana konsekvenser. För de sominte lyckas ta sig över gränsen och riskerar livet i krigsdrabbadeländer, och för de som lyckas ta sig in. Asylprocessen är oftalång och svår, många får vänta länge på besked. Vissa somkommer hit är papperslösa. Det är en av de mest utsatta gruppernai Sverige. Papperslösa har nästan inga rättigheter, för ett tagsedan fick de inte ens gå i skolan eller få akut vård. De måstehålla sig gömda, annars blir de utvisade. De behandlas sombrottslingar, fast det enda brottet de begått är att korsa engräns. Sedan finns de som lyckas ta sig halvvägs. Under 2013 dogminst 707 människor i Medelhavet, de flesta i Lampedusa, Malta ellerLefkada. Under de senaste 20 åren har omkring 20 000 människordött när de försökt ta sig till Europa över Medelhavet.

Atthjälpa dessa människor är värt att kämpa för. Jag har även envision om att fler människor ska kunna söka sig till Sverige förett bättre liv. Det går att uppnå politiskt, men alla är inteöverens om vad ett bättre liv är.

Attleva i ett land som Sverige gör att man tappar perspektivet. Denextrema fattigdomen i världen har minskat enormt de senaste 20 åren.Fortfarande lever dock många i extrem fattigdom. Att då få ettjobb i Sverige även för en låg lön innebär en enormt förbättradlevnadsstandard. Det öppnar helt nya möjligheter i livet, och trotsrelativ fattigdom skulle man ha tillgång till svensk skola, sjukvårdoch rättsväsende. Många söker sig hit för att förbättratillvaron. Det är deras liv, deras val, och detta är vad människorsom vill begränsa den fria rörligheten måste inse.

Isomras ansåg fackföreningen Byggnads att 30400 kr i månadslön var för lite för 33-åriga Gustavo, rivare på ett byggföretag. Fåren den synen dominera så kommer människor som Gustavo att tvingasifrån Sverige. De som förespråkar detta ogillar löneskillnader iSverige, men konsekvensen blir att löneskillnaderna globalt blirmycket större. Tillåter vi människor att komma hit och jobbaminskar vi den globala extrema fattigdomen. Remitteringar, pengar sominvandrare skickar till anhöriga i sina ursprungsländer, motsvarardessutom tre gånger det globala biståndet.

Frirörlighet är en mänsklig rättighet. Det är inte en abstrakträttighet som man kan avfärda, utan skillnaden mellan liv och död för många människor. Att uppnå fri rörlighet kommer att ta tid,men är ett mål värt att kämpa för. Därför bör denna frågatas på största allvar under valrörelsen. När Sverigedemokraternasäger nej till invandring och Socialdemokraterna säger nja, harLiberala Ungdomsförbundet ett tydligt svar: Ja!

OscarMatti,
LiberalaUngdomsförbundet i Uppsala län