Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

9 bevis på att S är emot invandring

- 22/08/2014, 09:10 -
1 av 2

Claudio Bresciani

2 av 2

Privat

Två representanter för Centerstudenter listar 9 bevis för att Socialdemokraterna är emot invandring.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

1. Stoppaonödiga invandrare
StefanLöfven har i en intervju med tidningen Kommunalarbetaren sagt att”Arbetsmarknadens parter ska kunna stoppa invandring som intebehövs.” Att dela upp människor i de som behövs och de som intebehövs, och stoppa invandringen för de ”onödiga”, illustrerarSocialdemokraternas människosyn. Vissa människor är onödiga, såde ska inte få komma till Sverige.

2. Svenskajobb till svenska arbetare
Socialdemokraternavill ha ett A-lag och ett B-lag på den svenska arbetsmarknaden.A-laget är alla som redan bor här, som ska ha förtur till allajobb. B-laget är utländsk arbetskraft som vill komma till Sverigeför att bidra till företagande, välstånd och välfärd. Deninvandringen ska stoppas. Jan Larsson, Socialdemokraternasvalgeneral, har sagt att ”Innan vi går ut i omvärlden och bermänniskor att flytta till Sverige är det väl väldigt bra om viförst ser om det finns människor i Sverige som vill ha de härjobben”.

3. Enhistoria av att stoppa invandring
Detär inte bara dagens socialdemokrater som vill stänga gränser –även historiskt har de gjort det. För tjugofem år sedan, 1989, varSocialdemokraterna rädda för att massinvandringen skulle slitasönder samhället – en farhåga som fortfarande finns kvar hosvissa partier. För att möta det införde de därför Luciabeslutet,ett beslut som i praktiken stoppade all anhöriginvandring. De gjordedet också svårare att få uppehållstillstånd när de 2006, precisinnan de förlorade valet, tog bort humanitära skäl ur lagen.

4. Samarbetemed LO – Go Home!
Ensom alltid velat ha mindre invandring är Socialdemokraternassyskonorganisation LO. Forskaren Zeki Yalcin har visat att LO genomhistorien har arbetat för att stoppa invandringen till den svenskaarbetsmarknaden. Ett modernt exempel är i Laval-konflikten, då LO:srepresentanter jämförde utländska arbetare med sopor och skrek ”Gohome!”. I dag vill LO att facken ska ha ett veto mot allarbetskraftsinvandring. Det skulle göra det svårare att komma tillSverige.

5. Detenda partiet som ville stoppa EU-invandringen
NärEU fick tio nya medlemsstater år 2004 införde många länder reglerför att skydda sig från de nya EU-medborgarna. Några av de som varrädda och ropade på hinder var den svenska socialdemokratiskaregeringen. I en proposition 2004 föreslog de att Sverige skullebegränsa rörligheten inom EU för att slippa social turism.Lyckligtvis var Göran Persson helt ensam om att vilja stoppaEU-invandringen, och blev nedröstade av alla andra partier. Ochnågon social turism har fortfarande inte kommit.

6. Nejtill att flyktingar får arbeta
FN:sflyktingorgan UNHCR har uppmanat alla europeiskaländer att underlätta för spårbyte, så att en asylsökande somfår avslag på sin ansökan ändå kan få stanna i Sverige somarbetskraftsinvandrare. Det gör det mycket lättare för utsattamänniskor från andra länder att få komma till och stanna iSverige. Det här röstades igenom i riksdagen i maj 2014. Nu fåralltså flyktingar som får avslag arbeta istället. MenSocialdemokraterna röstade emot.

7. Detska inte bli lättare att invandra till Sverige
NärSVT skickade ut en enkät om vad de politiska partierna tyckte iolika politiska frågor, frågade de bland annat om det skulle blilättare att invandra till Sverige. Socialdemokraterna tyckte att detvar ett ”ganska dåligt förslag” – i linje med deras politik.De vill inte att det ska bli lättare att invandra till Sverige.

8. Flyktingsmugglingska vara enda sättet att fly
Idag är det olagligt att fly till Sverige. Man får inte visum om detfinns en risk att man ska söka asyl – och om man inte får visumfår man inte resa till Sverige. Det gör att flyktingar måstesmuggla sig in i ett land för att kunna fly från krig, tortyr ochförtryck. Flera partier har föreslagit olika möjligheter att lösadet här, genom till exempel asylvisum eller asylprövning påambassader. Socialdemokraterna är alltid emot alla sådana förslag.

9. InnanSverigedemokraterna ens fanns
Socialdemokraternasutrikespolitiska talesperson Urban Ahlin sade i en intervju med SR P1att folk som vill begränsa arbetskraftsinvandringen inte borde röstapå SD, utan på S. ”Vi hade den här politiken innan SD ensfanns”, konstaterade han. Tittar man på Socialdemokraternashistoria ser man att det stämmer – Socialdemokraterna har alltidvarit emot en friareinvandring.

--

EstridFaust, ordförande Centerstudenter Stockholm
CaspianRehbinder, vice ordförande Centerstudenter Stockholm