Måndag 15 Aug
Stockholm

Gudrun Schyman (FI): "Feministiskt initiativ är mer än rosa drömmar"

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ
Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ. Foto: COPYRIGHT TT NYHETSBYRÅN / JANERIK HENRIKSSON / TT

"Där andra partier pratar om jämställdhet, bara för att senare skjuta upp åtgärderna för att uppnå den, så kommer vi i riksdagen att ständigt påminna alla om dessa frågor", skriver Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.

Kommentera (72)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Gudrun Schyman på Twitter: @gudschy 

Demokrati handlar om allas lika rätttill delaktighet och möjlighet till makt och inflytande. Att mer änhälften av befolkningen inte tillåts delta på lika villkor kaninte anses vara något annat än bristande demokrati. Att viljaförändra detta kan inte heller ses som önsketänkande elleravfärdas som rosa drömmar.

Att tro på demokratin är att utveckladen, och stärka den i handling och inte bara med vackra ord. Än ärdet långt till målet om ett jämställt samhälle, men det kan inte förden sakens skull betraktas som en naiv utopi.

En utopi är drömmen om det som intekan uppnås med de politiska medel som står oss till buds. Envision, däremot, är strävan efter något mer än det som är –och det är genomförbart med hjälp de politiska medlen som finnstill hands.

Feministiskt initiativ är partiet somser bortom nästa budgetproposition och utskottsförhandling. Vi harett mål och en riktning, och vi är villiga att diskutera, samarbetaoch förhandla för att leda in på vägen till jämställdhet,frihet från diskriminering och det nödvändiga vidgandet avdemokratin som innefattar alla människor. Vi har en bredkunskapsgrund som ser hur jämställdhet hänger ihop med kampen motrasism, med kampen mot diskriminering och vi ser hur olika typer avförtryck samverkar och förstärker varandra. Dennakunskapsdimension saknas i politiken idag.

Riksdagen har nått en bred enighetgällande de jämställdhetspolitiska målen. De är tydligtdefinierade och riksdagen har i uppgift att arbeta för att nå dessamål. Mål som inte tjänar något som helst syfte genom att bara stånedskrivna i någon pamflett. De kräver ett hårt och målmedvetetarbete.

De patriarkala strukturer som hålleross ofrivilligt fängslade i könsnormer och hierarkier kan inteprioriteras bort för frågor som anses vara viktigare. Ingenting ärviktigare än vår demokrati. Ingen budget kan stå högre än allasrätt till delaktighet i den process som skapar den. Ingenutskottsförhandling kan göra anspråk på allmängiltighet om intealla människor är likvärdigt representerade i beslutsunderlagen.

Feministiskt initiativ har en politiskvision som genomsyrar alla politikområden. Vi vill med politiken,och vi vet att viljan är avgörande för huruvida någonting blirmöjligt att genomföra. Ja, vi vill ha en utbyggd kollektivtrafiksom är gratis – för vi vet att miljöfrågan står över allaandra politiska frågor, och vi måste gå från ord till handling nuoch inte senare. Ja, vi vill ha en arbetstidsförkortning – för vitror att friheten att gestalta sin egen tid ska ersätta doktrinen omständig materiell tillväxt. Ja, vi vill ha gratis barnomsorg –för vi tycker inte att det ska förväntas av kvinnor att utföradessa sysslor gratis, och på så sätt förhindra dem från att levasitt liv till fullo, som de flesta män tillåts göra. Ja vi vet attmånga av dessa reformer är dyra, men vi vet också att regeringensskattesänkningar för hundratals miljarder är dyra reformer – viväljer bara en annan väg. Och politiken handlar om att vilja ochsträva. Alla dessa visioner måste göras till konkretamålsättningar som är värda att eftersträva.

Där andra partier pratar omjämställdhet, bara för att senare skjuta upp åtgärderna för attuppnå den, så kommer vi i riksdagen att ständigt påminna alla omdessa frågor. Vi gläds över att Feministiskt initiativ har lyckatslyfta frågan om jämställdhet från det politiska bottenträsketoch tvingat de andra partierna att förhålla sig till den. Men vivet också att ingenting kommer att hända efter valet om inte vi fårsitta med och ständigt påminna, detta har vi sett bevis för underalla dessa år. När vi tar plats så kommer dessa frågor att ta sinrättmätiga plats i maktens rum, och det kommer att utveckla helavår demokrati och, förhoppningsvis, kommer vi att kunna uppnåjämställdhet under vår livstid – och inte först om någrasekel.

Gudrun Schyman,
Talesperson för Feministiskt initiativ

Kommer du rösta på FI?
Tack för din röst!
Kommentera (72)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.