Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ
Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ - Foto: COPYRIGHT TT NYHETSBYRÅN / JANERIK HENRIKSSON / TT

Gudrun Schyman (FI): "Feministiskt initiativ är mer än rosa drömmar"

"Där andra partier pratar om jämställdhet, bara för att senare skjuta upp åtgärderna för att uppnå den, så kommer vi i riksdagen att ständigt påminna alla om dessa frågor", skriver Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Om skribenten

Följ Gudrun Schyman på Twitter: @gudschy 

Demokrati handlar om allas lika rätttill delaktighet och möjlighet till makt och inflytande. Att mer änhälften av befolkningen inte tillåts delta på lika villkor kaninte anses vara något annat än bristande demokrati. Att viljaförändra detta kan inte heller ses som önsketänkande elleravfärdas som rosa drömmar.

Att tro på demokratin är att utveckladen, och stärka den i handling och inte bara med vackra ord. Än ärdet långt till målet om ett jämställt samhälle, men det kan inte förden sakens skull betraktas som en naiv utopi.

En utopi är drömmen om det som intekan uppnås med de politiska medel som står oss till buds. Envision, däremot, är strävan efter något mer än det som är –och det är genomförbart med hjälp de politiska medlen som finnstill hands.

Feministiskt initiativ är partiet somser bortom nästa budgetproposition och utskottsförhandling. Vi harett mål och en riktning, och vi är villiga att diskutera, samarbetaoch förhandla för att leda in på vägen till jämställdhet,frihet från diskriminering och det nödvändiga vidgandet avdemokratin som innefattar alla människor. Vi har en bredkunskapsgrund som ser hur jämställdhet hänger ihop med kampen motrasism, med kampen mot diskriminering och vi ser hur olika typer avförtryck samverkar och förstärker varandra. Dennakunskapsdimension saknas i politiken idag.

Riksdagen har nått en bred enighetgällande de jämställdhetspolitiska målen. De är tydligtdefinierade och riksdagen har i uppgift att arbeta för att nå dessamål. Mål som inte tjänar något som helst syfte genom att bara stånedskrivna i någon pamflett. De kräver ett hårt och målmedvetetarbete.

De patriarkala strukturer som hålleross ofrivilligt fängslade i könsnormer och hierarkier kan inteprioriteras bort för frågor som anses vara viktigare. Ingenting ärviktigare än vår demokrati. Ingen budget kan stå högre än allasrätt till delaktighet i den process som skapar den. Ingenutskottsförhandling kan göra anspråk på allmängiltighet om intealla människor är likvärdigt representerade i beslutsunderlagen.

Feministiskt initiativ har en politiskvision som genomsyrar alla politikområden. Vi vill med politiken,och vi vet att viljan är avgörande för huruvida någonting blirmöjligt att genomföra. Ja, vi vill ha en utbyggd kollektivtrafiksom är gratis – för vi vet att miljöfrågan står över allaandra politiska frågor, och vi måste gå från ord till handling nuoch inte senare. Ja, vi vill ha en arbetstidsförkortning – för vitror att friheten att gestalta sin egen tid ska ersätta doktrinen omständig materiell tillväxt. Ja, vi vill ha gratis barnomsorg –för vi tycker inte att det ska förväntas av kvinnor att utföradessa sysslor gratis, och på så sätt förhindra dem från att levasitt liv till fullo, som de flesta män tillåts göra. Ja vi vet attmånga av dessa reformer är dyra, men vi vet också att regeringensskattesänkningar för hundratals miljarder är dyra reformer – viväljer bara en annan väg. Och politiken handlar om att vilja ochsträva. Alla dessa visioner måste göras till konkretamålsättningar som är värda att eftersträva.

Där andra partier pratar omjämställdhet, bara för att senare skjuta upp åtgärderna för attuppnå den, så kommer vi i riksdagen att ständigt påminna alla omdessa frågor. Vi gläds över att Feministiskt initiativ har lyckatslyfta frågan om jämställdhet från det politiska bottenträsketoch tvingat de andra partierna att förhålla sig till den. Men vivet också att ingenting kommer att hända efter valet om inte vi fårsitta med och ständigt påminna, detta har vi sett bevis för underalla dessa år. När vi tar plats så kommer dessa frågor att ta sinrättmätiga plats i maktens rum, och det kommer att utveckla helavår demokrati och, förhoppningsvis, kommer vi att kunna uppnåjämställdhet under vår livstid – och inte först om någrasekel.

Gudrun Schyman,
Talesperson för Feministiskt initiativ

/
/
/
Kommer du rösta på FI?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.