Onsdag 28 Sep
Stockholm

Linnéa Bruno (FI): "Boom vilket fiasko – Rösta rosa i stället!"

Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ
Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ. Foto:

"Ett JAS-plan kostar mer än det skulle kosta att finansiera alla Sveriges ca 200 kvinnojourer, som går på knäna trots enorma ideella insatser", skriver Linnéa Bruno från Feministiskt initiativ.

Kommentera (21)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Johan Forssell, riksdagsledamot iförsvarsutskottet, försöker i en debattartikel hos Nyheter24 motiveraModeraternas affischkampanj ”Boom! Där rök försvaret” genomatt varna för vad en rödgrön regering kan betyda för svensksäkerhetspolitik i allmänhet och vapenexporten i synnerhet. Medsällsynt dålig känsla för tajming beskriver han svenskvapenexport som något att vara stolt över. Fakta är attsvensktillverkade vapen används i krig och mot den egnacivilbefolkningen. Såväl Alliansen som S har ägnat sig åtsmutsiga vapenaffärer. Just nu är det Saudiaffären somaktualiserats med nya avslöjanden om hur Wallenberg läxat uppdåvarande försvarsministern Sten Tolgfors (M) och fått honom attfullfölja planerna på byggandet av vapenfabrik i Saudiarabien –en av världens hårdaste diktaturer, som regelmässigt kränkermänskliga rättigheter och där könsapartheid råder.

Det är utmärkt att MP precis som Fivill avveckla vapenexporten. Det är också vad en majoritet avsvenska folket vill. Av dem som accepterar vapenexport vill flertaletatt restriktionerna för vilka länder Sverige ska exportera tillskärps, vilket är vad V och FP vill. Fredsrörelsen i Sverige ärstark och växande. Forsell verkar således ganska ensam och vilse isin egen hökbubbla, när han inte ser några problem med att Sverigeär en av världens per capita största vapenexportörer, att Sverigesäljer vapen till diktaturer och länder som kränker mänskligarättigheter.

Enligt Center for Global Development,som årligen sammanställer ”TheCommitment to Development Index” får Sverige sämstrankning av alla inom området ”security” på grund av våromfattande och ökande export till fattiga och icke-demokratiskastater. Exporten bidrar inte till ökad säkerhet utan tvärtom tillökade spänningar och miljöförstöring. Den undergräver vårtrovärdighet i utrikespolitiken då den går på tvärs mot devärden vi uttalat där.

Tyvärr råder närmast samsyn mellan Soch M i säkerhetspolitiken, liksom i många andra frågor. Ännu enanledning att rösta feministiskt 14 september. För ensäkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet och mänskligarättigheter främst, befriad från nationalism och infantilafantasier om att ryssen kommer. Hoten mot Sveriges säkerhet ärklimatförändringar och mäns våld i vardagen. 

Ett JAS-plan kostarmer än det skulle kosta att finansiera alla Sveriges ca 200kvinnojourer, som går på knäna trots enorma ideella insatser. Somfeminister alltid frågat sig: ”Säkerhet för vem?” JAS ärstora pojkars dyra leksaker och inget som vi behöver. Fi vill görasom FN har uppmanat sina medlemsstater, nämligen dra ner påförsvarsanslagen till förmån för våldsförebyggande arbete,skydd för våldsutsatta och behandling av förövare och utsatta.

Visst ska Sverige kunna bidra tillsäkerhet i konflikthärdar runt om i världen, och visst kan detkrävas vapenmakt för att stoppa en massaker. Vi är interadikalpacifister. Men att rusta för många miljarder för attSverige ska kunna klara sig ytterligare några dagar vid en eventuell(men osannolik) ockupation är oförsvarligt slöseri. Vi kan aldrigmäta oss med Ryssland militärt. För att möta de reellasäkerhetshoten  rösta rosa!

Linnéa Bruno, riksdagskandidat (Fi)

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (21)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.