Lördag 28 Maj
Stockholm

Jämtin och Eneroth (S): "Det är dags för en human sjukförsäkring"

"Den som är sjuk ska både ha rätt till rehabilitering tillbaka till arbete, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Så är det inte idag", skriver Carin Jämtin och Tomas Eneroth från Socialdemokraterna.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sedan högerregeringengjorde om sjukförsäkringen 2008 har 86 000 personer uppnåttden bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, inte för att de blivitfriska utan för att de nått en administrativ tidsgräns. Ungefär1 000 personer når den här gränsen varje månad.

Sedan regeringen ändradesjukförsäkringen har vi gång på gång kunnat läsa om hurmänniskor drabbats av en omänsklig sjukförsäkring. Nu senastberättade civilingenjören Maria Karlsson om vad som hände hennenär hon blev allvarligt sjuk.

Civilingenjören MariaKarlsson har drabbats av cancer två gånger. De första månadernavar hon helt sjukskriven men började sedan arbeta igen, om än pådeltid. I oktober 2013 blev hon utförsäkrad och tvingades gå tillArbetsförmedlingen. Trots att hon hade jobb och trots att hon var påväg tillbaka till heltidsarbete. ”Utförsäkrad fastän du ärsjuk och kallad till Arbetsförmedlingen trots att du har jobb”,som Maria skriver.

Låt oss vara tydliga. Densom kan jobba ska förstås också göra det. Men den som är sjukska både ha rätt till rehabilitering tillbaka till arbete, ochekonomisk trygghet under den tid det tar. Så är det inte i dag.I stället har vi en sjukförsäkring som är uppbyggd avadministrativa tidsgränser som reglerar hur länge man får varasjuk. Mest diskussion har det varit om den bortre tidsgränsen,stupstocken, som innebär att människor utförsäkras ursjukförsäkringen och skickas till Arbetsförmedlingen. Mer änhälften av dem som utförsäkras är så sjuka att de kommertillbaka till sjukförsäkringen efter de tre månadernas karens,många av dem dessutom fattigare. En tredjedel av Kommunalsutförsäkrade medlemmar förlorar mer än 5 000 kronor imånaden när de utförsäkras.

Det är orimligt. Den somär sjuk ska kunna koncentrera sig på att bli frisk och inte behövaoroa sig för att bli utförsäkrad och fattiggjord. Vi vill avskaffaden bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, satsa mer pårehabilitering och se till att ersättningen är 80 procent underhela sjukskrivningsperioden. Vi vill helt enkelt ha en mänskligsjukförsäkring.

Carin Jämtin,
Partisekreterare Socialdemokraterna
TomasEneroth,
Viceordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela