Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Vi är det enda riktiga alternativet till blockpolitiken"

- 22/09/2014, 09:54
Niklas Starow och Torbjörn Jerlerup från Piratpartiet.

Niklas Starow och Torbjörn Jerlerup från Piratpartiet.

Privat

"Vi har i praktiken ett trepartisystem i Sverige just nu, vilket lämnar fältet öppet för partier som bryter mot mönstret och som presenterar nya visioner och idéer. Piratpartiet är det partiet", skriver Niklas Starow och Torbjörn Jerlerup.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Vi har i praktiken ett trepartisystem i Sverige just nu. Vid valen har vi tre åsikter, två regeringsbärande och ett alternativ med lättsmälta lösningar för de som ogillar de två huvudalternativen. De olika partierna i Alliansen har slutat fungera som självständiga enheter, allt har gjorts med Alliansens bästa i åtanke. Detta kan vara på väg att ändras nu. Om Socialdemokraterna får något parti ur Alliansen som stödparti ändras detta helt.

Det lämnar fältet öppet för partier som bryter mot trepartimönstret och som presenterar nya visioner och idéer. Framför allt om dessa också föreslår förbättringar i det demokratiska systemet. Feministisk Initiativ kan aldrig erbjuda ett alternativ, de har klart positionerat sig i trepartisystemet. Piratpartiet är de som vi anser är de bäst lämpade att skapa ett fjärde alternativ och bryta upp blocktänkandet.

Nu när vi kan göra bokslut med 8 år av allmänborgerligt styre så ser vi att det finns både bra och dåliga saker som hänt och att de som kan sammanfattas som bra har en liberal prägel.

Bra:
En ekonomisk politik som inte innebär en konstant expanderande offentlig sektor. Privatiseringar som genomförts har till det stora hela inneburit såväl kvalitetshöjningar som kostnadsbesparingar för såväl stat, kommun och landsting.

Skattesänkningar har gjort att den enskilde löntagaren har fått mer i plånboken och därigenom en större frihet att göra vad den vill med dessa pengar.

Invandrings och flyktingpolitik: Denna har blivit klart bättre under det senaste decenniet, det finns kvar att göra, men en klar förbättring.

Mindre bra:
Vissa privatiseringar har skapat oligopol, som hos Bilprovningen och Apoteken. På båda dessa områden har vi sett såväl kostnadsökningar som sämre tillgänglighet.

Skattesänkningar och privatiseringar har gått från att vara en del av lösningen för bättre tillväxt och större frihet för den enskilde, till att vara greppet som visar på den konservativa högerns fantasilöshet. De glömmer att det behövs bra ramverk med kontrollfunktioner för att garantera allas frihet, i stället för att fokusera blint på några få. Och när resultat uteblir så analyseras inte vad som kunde gjorts bättre, utan man stirrar sig blint på kronor och ören.

Dåliga resultat:
Vård: Sjuksköterskeupproret ignoreras, där välutbildad och nyutexaminerad personal förvägras en rimlig startlön. Att de har fått lite lägre skatt väger inte upp deras orimligt låga ingångslöner. Vårdavdelningar stängs och upphandlingar av nya sjukhus kantas av korruptionsanklagelser följt av ansvariga kommunalråd som gömmer sig för obekväma frågor.

Skola: Testresultat visar på att skolan går allt sämre, lärare upplever mer otrygghet och segregering har uppstått där vissa skolor bara går på vinst, inte innehåll. Många skolor har inte ens bibliotek längre och tyvärr är hemundervisning fortfarande förbjudet.

Omsorg: Skandal efter skandal har uppdagats inom äldreomsorgen. Detta är inte personalens fel, tvärtom är det deras uppoffringar som till stor del sett till att det inte fallit ihop helt. Svensk politik har helt enkelt vänt ryggen åt detta kvinnodominerade yrke.

Funktionshindrades rättigheter: LSS dras ner och lagarna om tillgänglighet som lagts fram är urvattnade. Personer med funktionsnedsättningar känner att deras frihet beskärs med besparingarna.

Fas3 är en abnormalitet. Ingen intellektuellt hederlig person kan anse att det är ok att kasta in människor i en sådan meningslös åtgärd, enbart konstruerad för att ge pengar till en mellanhand. Det hade varit långt mer ekonomiskt försvarbart att ge dessa pengar direkt till den arbetslöse.

Yttrandefrihet: Inskränkningarna i offentlighetsprincipen är något som måste rättas till. Det är skamligt och fruktansvärt oliberalt att ens komma på tanken att inskränka i denna. Medborgarna måste ha möjlighet att följa det politiska arbetet.

Vi vill sammanfatta och göra bokslut med ett decennium av Liberalismens samarbete med den konservativa högern med att vända blad helt.
Piratpartiets ställningstagande för en basinkomst är nästa generations stora sociala reform, baserad på idéer från liberalismens och socialismens stora tänkare.

För oss måste individualismen stå på en grund av social trygghet, ett golv vars brädor ingen ska behöva falla igenom. Detta var något som
den svenska liberalismens stora insåg och genom samarbete såg till att ge oss de trygghetssystemen vi i dag ser som självklara, men som genom
samarbetet med den konservativa högern har fått stora hål i sig. I dag skulle det kunna betyda fokus på sådant som en basinkomst.

Rättighetsperspektivet: Denna grund vill vi definiera som ett rättighetsgolv. Alla människor ska ha lika möjlighet att utöva sina rättigheter, oavsett funktionsnedsättning, sjukdom, kriser i livet, arbetslöshet eller härkomst. Basinkomsten är bara en del av detta rättighetsgolv.

Vi anser att det behövs en reglerad arbetstid och ålder, en avtalsenlig lön som går att leva på, inte bara överleva. Vi behöver
social trygghet genom ett försörjningsstöd, en basinkomst, som inte marginaliserar människor, utan som är där för att hjälpa dem upp på fötter igen.

Vi måste sluta se personer med funktionsnedsättningar som en börda, och i stället se dem som en oanad tillgång. LSS är till för att dessa människor ska kunna få en dräglig tillvaro där de ges möjlighet att starta egna företag, arbeta bland alla andra och framför allt ges tillgång till alla de offentliga lokaler som ej funktionshindrade har naturlig tillgång till.

Vi anser det självklart att det behövs en demokratisk förnyelse. Det är här nätfrågorna kommer in. Fri kulturspridning, öppenhet, transparens, möjlighet att påverka. I och utanför nätet. Med internet har vi möjlighet att ändra ett demokratiskt system som egentligen ser likadant ut i dag som det gjorde 1933. Inte mycket har ändrats sen dess, förutom att två kammare slagits ihop till en.

Vi behöver ändra på systemet med valsedlar. Från dagens system som är djupt orättvist mot partier som inte nått upp till en fiktiv spärr och
som dessutom inte garanterar valhemligheten för funktionshindrade. Med en valsedelsskrivare som är utrustad med braille-tangenter kan även
synskadade hålla sina val hemliga. En sådan skriver ut valsedeln på plats, efter brukarens direktiv.

Klassisk liberalism har alltid varit en rörelse som stått nära den klassiska vänstern. Det samarbetet gav oss fri och allmän rösträtt, 8-timmars arbetsdag, Föräldrapenning, A-kassa och så vidare. Samma samarbete ser vi inom Piratpartiet i dag, där frihetliga liberaler och demokratiska socialister gör gemensam sak. Därför behöver inte Piratpartiet välja att tillhöra något av blocken. Vi kan välja att vara liberala och vänster UTAN att välja block.

Niklas Starow,
Piratpartist, Lund
Torbjörn Jerlerup,
Piratpartist, Öland

Behöver Sverige bryta blocktänkandet?